ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin
Sylwia Nowosad LEKCJA Z SITA piątek

14.15

Aneta Podgórniak
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

piątek - 14.15 - 15.00

wtorek - 8.00 - 8.45

Beata Parada Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  - środa -13.30
Wojciech Modras Koło historyczne środa 13.30 - 14.15
Agnieszka Kotlarska J .polski środa i czwartek

14.20 – 15 05

Violetta Stasiak Koło biblioteczne Wtorek 14.15 – 15.00

(w miarę potrzeb)

Jolanta Labiszak Poczytajmy – zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze (w miarę potrzeb) środa 14.15 – 15:00 (w miarę potrzeb)

Magda Komandowska
zajęcia dla uczniów uzdolnionych sportowo I-III gimnazjum wtorek 14.20-15.20
Ewa Troć-Maziarz Zajęcia psychoedukacyjne z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej wtorek 13.15-14.00

środa 13.15-14.00

Elżbieta Cieśluk Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla klas II b i III a oraz z geografii dla uczniów gimnazjum wtorki od 14.30 - 15.15
Marek Krzywicki Koło języka angielskiego - grupa zaawansowana - Koło języka angielskiego - grupa podstawowa - wtorki poniedziałki 14.20 - 15.05
14.20 - 15.05
 Żanetta Modras Koło historyczne dla uczniów gimnazjum - poniedziałek 14:20-15:05

czwartek 14:20-15:05 - sala 18/5G

Wojciech Sosnowski Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa Va Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów gimnazjum Poniedziałek:

13:30 - 14:15

14:20 - 15:05

Ewa Hrycaj Zespół dydaktyczno – wyrównawczy SP i GP Środa 8:00 - 8:45

Środa 14:20-15:05

(lub w miarę potrzeb w innym terminie)

Anna Włodarczyk Zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii.

Koło zainteresowań z biologii

Wtorek: 14:15 – 15:00

Wrzesień – listopad – codziennie, później w miarę potrzeb

Marek Pukas Koło plastyczne

Chór

Środa: 13:30 – 14:15

Poniedziałki: 14:20 – 15:50

Joanna Ćwikła Koło biblijne

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Lublinie

Zajęcia związane z prowadzeniem nabożeństw okresowych oraz przygotowanie uroczystości szkolnych

środy 13.30 – 14.15

pierwsze czwartki miesiąca (kościół)

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca (kościół)

(w zależności od potrzeb).