SAMORZĄD UCZNIOWSKI W GIMNAZJUM

rok szkolny 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA - Wiktoria Pilipczuk

Z-ca PRZEWODNICZĄCEJ - Maciej Kozioł

 

       


Członkowie zarządu:

Soczyński Oliwier IV c

Kozioł Maciej V a

Lega Bartosz V a

Grotnik Oliwia V b

Siemczuk Anita V b

Patra Kornel VI a

Lewczuk Miłosz VII a

Wiewióra Agnieszka VII a

Soczyńska Maja VIII a

Wiewióra Jakub VIII b

Zielnik Cyprian VIII b

Kułaga Julita III a

Błaziak Kamila III a

Łobodziński Bartosz III a

Oleszczyńska Amelia III b

Wnętrzak Julia III b

Pilipczuk Wiktoria III b

Kosmowski Bartosz III b

 

Opiekunowie SU

p. Agnieszka Gepner

p. Bartosz Bodys

 


    Plan pracy samorządu uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły.Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Plan pracy na rok 2015/2016 uwzględnia wnioski z pracy z roku ubiegłego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.

INICJATYWY UCZNIÓW

Szkoła na pewno jest ciekawsza, gdy realizowane są w niej inicjatywy uczniów, a jeszcze bardziej kiedy są wspierani przez rodziców.
Tak też jest u nas. Uczniowie czują się doceniani, bo ich inicjatywa nie została zbagatelizowana, zaś rodzice odgrywają ważną rolę w życiu szkoły tym samym dziecka – i uczniowie i rodzice czują się partnerami w kształtowaniu jakości i atmosfery swojej szkoły, utożsamiają się z nią.


Co nam pomaga w realizowaniu inicjatyw uczniowskich? 

- prężny samorząd uczniowski, 
- otwarci na współpracę rodzice i kreatywni uczniowie, 
-
 nauczyciele z indywidualnym podejściem do ucznia, 
- dobry klimat w szkole (otwartość, zaufanie, partnerstwo)

Plan pracy na rok szkolny 2018/2019