Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym jest Pani Marta Łysuniek, z którą można skontaktować się poprzez adres email: inspektor@cbi24.pl

Monitoring wizyjny

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja, 22 -170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 18, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany.

Kamery zewnętrzne:

 • wejście do gimnazjum,
 • brama wjazdowa do gimnazjum,
 • południowo – wschodnia elewacja budynku (kamery umieszczone wzdłuż budynku szkoły,
 • wejście do Szkoły Podstawowej,
 • boczne wejście od strony południowej (kuchnia, przedszkole),
 • brama wjazdowa przy stacji trafo.

Kamery wewnętrzne:

 • główne korytarze,
 • hol,
 • szatnie,
 • sala gimnastyczna,
 • korytarz przy sali gimnastycznej.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja, 22 -170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 18.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących
w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

W związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO

w szkole obowiązują następujące klauzule informacyjne:

 

klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO: Przesłanka przepis prawa

klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO: Przesłanka zgoda

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego z Art 13 RODO: Monitoring wizyjny