STATUT Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja ::Pobierz::


Procedury wydawania duplikatów świadectw i legitymacji ::Pobierz::


 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

 

RELIGIA

Przedmiotowy System Oceniania  ::Pobierz::

 

JĘZYK POLSKI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny - klasa I - ::Pobierz::

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny - klasa II - ::Pobierz::  

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny - klasa III - ::Pobierz::  

 

HISTORIA

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny ::Pobierz::

 

WOS

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny ::Pobierz::

 

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny ::Pobierz::

 

JĘZYK NIEMIECKI

Przedmiotowy System Oceniania     ::Pobierz::

Wymagania na poszczególne oceny ::Pobierz::

 

MATEMATYKA

Przedmiotowy System Oceniania     ::Pobierz::

Wymagania na poszczególne oceny ::Pobierz::

 

INFORMATYKA

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny ::Pobierz::  

 

BIOLOGIA

Wymagania na poszczególne oceny ::Pobierz::

 

 FIZYKA

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania na poszczególne oceny
- klasa I ::Pobierz::