Pedagog szkolny

Dzień tygodnia

mgr Ewa Troć- Maziarz

 

mgr Kamila Pilipczuk -  Sowińska

 

Poniedziałek    

10.00 - 15.00

9.00-14.00 

Wtorek  

10.00-14.00 

9.00-15.00 

Środa     

10.30-15.30 

8.00-14.00 

Czwartek  

9.00-14.00 

9.30-15.30 

Piątek   

8.00-14.00 

8.00-13.00 

 

 

Psycholog szkolny

mgr Marzena Jaroszek 

Poniedziałek    

12.00 - 15.00

Środa     

8.00-11.00 

Piątek   

12.00-15.00 

 

Plan działań wychowawczych na rok szkolny 2015/2016
 
DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-WYCHOWAWCZA SZKOŁY

  Szkoła w Rejowcu Fabrycznym jest placówką, która stara się skutecznie realizować działania wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne szkoły. Jednym ze sposobów jest udział  w ogólnopolskich programach, takich jak:
- „Szkoła bez przemocy” – w ramach którego już od kilku lat w czerwcu organizowany jest Dzień szkoły bez przemocy (uczniowie inicjują wtedy obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży czy przedstawienie profilaktyczne);
- „Zachowaj trzeźwy umysł” – w ramach, którego organizowane są w szkole konkursy o tematyce profilaktycznej;
- „Trzymaj formę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” – programy te promują w wśród uczniów zasady zdrowego stylu życia.
    
    Starając się zapobiegać i stawiać czoło problemom wychowawczym szkoła korzysta z krajowych programów profilaktycznych: „Razem bezpieczniej” czy „Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży”.

    Nasza placówka stara się diagnozować i analizować swoje środowisko szkolne, a także w sposób optymalny reagować na pojawiające się problemy, czego efektem są:
- Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki oraz program profilaktyczny „Stop Wagarom” –mający na celu poprawę frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych.

    Należy wspomnieć, iż w szkole realizowane są zadania z zakresu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu, na potrzeby których opracowano szkolny Plan działań z zakresu preorientacji zawodowej; w tym miejscy należy wspomnieć o współpracy naszej szkoły z doradcą zawodowym z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym.

    Nauczycielom naszej szkoły zależy na optymalnym rozwoju i wsparciu swoich uczniów, staramy się pomagać im w pojawiających się problemach czy trudnościach wieku dorastania; zależy nam, również na współpracy ze środowiskiem rodzinnym naszej młodzieży; aby uskutecznić swoje działania szkoła opracowała Plan działań dla uczniów nie radzących sobie ze stresem oraz Plan współpracy z rodzicami.

    Szkoła w Rejowcu Fabrycznym stara się jednoczyć swoje siły ze środowiskiem lokalnym, w celu uskutecznienia swoich działań współpracuje z następującymi instytucjami i jednostkami:

- Urzędem Miasta w Rejowcu Fabrycznym,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Policją,
- Sądem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami sądowymi;
- Strażą Miejską,
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY!!!

Lokalne instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy osobom uzależnionym, doświadczającym przemocy, potrzebującym fachowej pomocy oraz ich rodzinom
1. AGAPE – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym i ich Rodzinom
Chełm, ul. Lubelska 55
Telefon:  565 60 26

2. Ośrodek Wspierania Rodziny
Chełm, ul. Obłońska 20
Telefon: 564 09 10

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 24
 tel. 082 5663013 
 www.mops-rejowiec.pl

4.Środowiskowy Dom Samopomocy
Rejowiec Fabryczny ul. Mickiewicza 3
tel. 082 5663168

5. Straż Miejska
Rejowiec Fabryczny ul. Hirszfelda 3
tel 082 5663149, tel. kom. 605 227 997

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym
tel. 82 566 30 00, fax 82 566 30 00
ul. Lubelska 24b, 22-170 Rejowiec Fabryczny
e-mail: poradnia.rejowiec@wp.pl
strona: www.poradnia.rejowiec.w.interia.pl

7.POSTERUNEK  POLICJI  W  REJOWCU-  Rejowiec,  ul.  Parkowa  23, tel.  82  560-1103

8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Chełm , ul. Jedność 43, tel. 082 564-20-78

9.Sąd Rejonowy w Krasnymstawie - ul. Poniatowskiego 31 ; 22-300 Krasnystaw

Kontakt: tel. 82 576 28 01
Wydział Rodzinny i Nieletnich- sekretariat: tel. 82 576 28 01 w. 225
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich- tel. 82 576 28 01 w. 224, 238

10.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Chełm,  ul. Lubelska 57, tel/fax 082 565 95 10

11.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, ul. Brzozowa 9, tel. 082 565-45-30


12.Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie, ul. Wołyńska 69,
tel. 082 563-01-12,

13.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

tel. 82 562 76 53, fax 82 562 76 51
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm

14.Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
22-100 Chełm
ul. Szpitalna 53 – blok C
tel.(082) 562 33 65, 562 33 66

15.Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
22-100 Chełm
ul. Szpitalna 53 – blok C    
 

Gdzie szukać pomocy ?


Numer 112 jest numerem alarmowym pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu.
 
116 000 - to numer telefonu, z którego mogą skorzystać m.in. młode osoby, które myślą o ucieczce z domu, ale także wszystkie osoby, które wiedzą coś o losach zaginionych. Linia obsługiwana jest przez całą dobę, a połączenie jest całkowicie bezpłatne.
 
116 123 - poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym, to odpowiednik naszego telefonu, tylko że dla dorosłych. Tu mogą zadzownić wszyscy dorośli, bez względu na to, jaki mają problem. Telefon działa od poniedziałku do niedzieli, od godziny 14:00 do 22:00. Połączenie z numerem jest bezpłatne.
 
Helpline; www.helpline.org.pl; 800 100 100. Helpline to miejsce, którego celem jest pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych. Znajdziesz tu porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Z numerem 800 100 100 można połączyć się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych (poza siecią Play) i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00.
 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12  jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer  połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Z numerem  800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00.

Grupa Ponton: www.ponton.org.pl; (22) 635 93 92. Grupa Ponton to młodzi specjaliści, którzy pomogą Ci w sprawach dojrzewania, seksualności oraz antykoncepcji. Doradcy Pontonu potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o wszystkim co dotyczy rozwoju seksualnego, bez skrępowania. Grupa Ponton prowadzi płatny telefon zaufania pod numerem warszawskim (połączenie jest płatne według stawki operatora) czynny w piątki, w godzinach 16:00-20:00.


Niebieska linia  801 12 00 02. Tu możesz zadzwonić jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś kto doświadcza takiej przemocy w domu.
Połączenie z numerem Niebieskiej Linii jest płatne za pierwszy impuls według stawki operatora. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-22:00 oraz w  niedziele i święta w godzinach 8:00-16:00.

Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania - 801 199 990. Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00.
Całe połączenie płatne 35 gr.

Infolinia Stowarzyszenia KARAN - 800 12 02 89. W infolinii otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli  Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków.  Pod numer 800 12 02 89 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Połączenie jest bezpłatne. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00.
 
801 108 108 PORADNIA POMOCY PALĄCYM; www.jakrzucicpalenie.pl - dla wszystkich, którzy chcieliby zasięgnąć konsultacji specjalistycznej w sprawach dotyczących palenia papierosów. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku godz. 11.00 - 19.00, koszt połączenia z tel. stacjonarnego 1 impuls (ok 35 gr) niezależnie od czasu trwania rozmowy.  Kontakt przez skype:  jakrzucicpalenie (czwartek : 20.00-22.00, sobota: 11.00-14.00).
                                 

801 800 967  Infolinia dla Wychowawcy - pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają porad dotyczących problemów, z jakimi maja do czynienia nauczyciele i wychowawcy w szkole czy placówce oświatowej. Linia działa w poniedziałki i czwartki w godz. 17:00-19:00, całkowity koszt połączenia wynosi 35 gr.

800 533 335 INFOLINIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON - wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, m.in. na temat: uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, itp. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00. Infolinia jest bezpłatna.