Gimnazjum Publiczne w Rejowcu Fabrycznym powstało w wyniku reformy oświaty i funkcjonuje od 1 września 1999r. Tworzenie jednostki Zarząd Miasta powierzył pani dyrektor Grażynie Tymiakin. W 2001 r. dyrektorem placówki została pani Anna Włodarczyk.

Od września 2005 r. Gimnazjum Publiczne jest częścią Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym. Funkcję dyrektora zespołu objęła pani Alicja Dorosz. Wicedyrektorem została pani Grażyna Tymiakin, a od października 2018 roku - pani Jolanta Labiszak. Szkoła zachowała tożsamość i dalej pielęgnuje tradycje związane z patronem - papieżem Janem Pawłem II. Dzielimy jeden budynek wspólnie ze szkoła podstawową, mamy jednak oddzielne wejście i odrębną szatnię. Dzięki przeprowadzonym na terenie szkoły pracom remontowo-modernizacyjnym uzyskaliśmy całkowity podział obiektu na dwie odrębne części, z których jedna z nich przypadła gimnazjum, a drugą zajęła szkoła podstawowa.

Praca nad wizerunkiem gimnazjum przynosi zadowolenie i satysfakcję. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice i dzieci pragną, by tworząca się szkoła spełniała ich wyobrażenia i oczekiwania. Dlatego w swoich założeniach gimnazjum kieruje się filozofią, której celem nadrzędnym jest dobro dziecka. Tutaj każdy uczeń ma zapewnione warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje się do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Ambicją nowej placówki jest stworzenie jak najlepszych warunków do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Powstały program wychowawczy, który zawarł w swoich treściach oczekiwania rodziców i nas - uczniów, daje możliwość rozwijania zainteresowań, zapewnia wszechstronną opiekę, kształtuje pozytywne postawy, uczy prawidłowych wyborów. Wewnątrzszkolny system oceniania zachęca do intensywniejszej pracy, która jest nagradzana i oceniona przez wszystkich.

Doskonale wykształcona kadra pedagogiczna umiejętnie prowadzi przez trudny okres dojrzewania, kształtuje osobowości, przekazuje nam wiedzę i własne doświadczenie, nakłania do pokonywania trudności i szukania odpowiedzi na pojawiające się pytania. Taką pomoc otrzymujemy na wszystkich lekcjach oraz kołach zainteresowań, których bogata oferta kusi i zachęca. A są to koła: koło języka niemeckiego, informatyczne, matematyczne, recytatorskie, teatralne, Szkolny Klub Europejski, chór.

Sportowcy mogą przygotować się do bicia rekordów w Szkolnym Kole Sportowym, powołanym w czerwcu 2002 r. przy Klubie Sportowym "Real", piłkarze mogą ćwiczyć w sekcji piłki nożnej.

Solidna i systematyczna praca owocuje laureatami w konkursach czy w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Pozalekcyjną pracę nauczycieli i młodzieży widać w różnego typu uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

Priorytetowym zadaniem placówki jest również rozbudowa bazy dydaktycznej oraz gromadzenia środków niezbędnych do atrakcyjnego i aktywizującego prowadzenia zajęć. Dzięki wspólnym wysiłkom podejmowanym przez Urząd Miasta, Radę Rodziców i Radę pedagogiczną oraz dzięki wsparciu sponsorów szkoła staje się placówką na miarę XXI wieku.

W wyniku reformy oświaty w 2017 r. gimnazjum stało się częścią Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja. W kolejnych latach stopniowo będzie wygaszane i w czerwcu 2019 roku pożegnamy ostatnich gimnazjalistów.