Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
mgr inż. Alicja DoroszWicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
mgr Jolanta Labiszak