"Gimnazjum – 20 lat naszej działalności"


  

    Pod takim hasłem 18 czerwca w Szkole Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym miało miejsce niezwykle uroczyste wydarzenie. Poświęcone było gimnazjalistom, bowiem mury szkoły opuścił ostatni rocznik, zamykający jednocześnie działalność Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II.

    W spotkaniu uczestniczyła oczywiście gimnazjalna młodzież, ich rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z przewodniczącym Rady Miasta panem Robertem Szwedem i radnymi, burmistrz Miasta pan Stanisław Bodys wraz z dyrektorami i kierownikami jednostek samorządowych, ksiądz prałat Henryk Kapica, ksiądz proboszcz Marek Chodorowski, ksiądz Józef Wierzchowski oraz ludzie zaprzyjaźnieni ze szkołą.

    To był czas podsumowań i refleksji, które rozpoczęło wystąpienie dyrektor szkoły Alicji Dorosz. 
W swojej wypowiedzi wróciła do roku 1999, czyli roku wprowadzającego reformę oświatową, powołującą nowe jednostki- gimnazja, wspominała o wyborze patrona szkoły, o sukcesach dydaktycznych i wychowawczych, działalności artystycznej i kulturalnej placówki.

    Głos zabrali także burmistrz miasta Stanisław Bodys, ks. prałat Henryk Kapica, Ryszard Zawadowski prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.

    Żeby to miejsce i ludzie z nim związani nie odeszli w zapomnienie, przygotowano wystawę  przywołującą ważne wydarzenia z życia szkoły, opracowano ostatni specjalny numer gimnazjalnej gazetki ,,Jesteśmy”, nakręcony został krótki film, a przed budynkiem szkoły stanęła pamiątkowa tablica z wizerunkiem Jana Pawła II oraz nazwą szkoły.

 

Galeria zdjęć


Ogólnopolska akcja "Jak nie czytam, jak czytam"
    7 czerwca Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym kolejny już raz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”,  zainicjowanej przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Celem przedsięwzięcia jest zmotywowanie tych uczniów, którzy stronią od lektury i traktują czytanie, jako przykry obowiązek. Dlatego tym razem wyszliśmy ze szkoły i spotkaliśmy się w amfiteatrze. W otoczeniu przyrody, w gronie koleżanek i kolegów czytaliśmy ulubione książki. Te miło spędzone chwile utrwaliliśmy w obiektywie i przesłaliśmy do organizatora. akcji.

W promocję przedsięwzięcia włączyli się uczniowie, którzy wykonali plakaty reklamujące czytelnictwo.

Tego typu działania, uświadamiają wszystkim, że  czytanie jest przyjemne, a książka uczy, bawi, wzrusza, rozwija naszą wyobraźnię, wzbogaca przeżycia. Jest naszym najlepszym przyjacielem.

Koordynatorami akcji w naszej szkole byli nauczyciele bibliotekarze we współpracy z wychowawcami.

Galeria zdjęć


Piknik rodzinny - 3.06.2019 r.

Dnia 3.06.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym,
 z okazji Dnia Dziecka, odbył się piknik rodzinny. Przygotowano wiele atrakcji: imprezy sportowe i rekreacyjne, kiermasz ciast, loterię fantową.

Tego dnia odbył się również trzeci Memoriał im. Zbigniewa Szczepańskiego- zasłużonego propagatora sportu i mieszkańca miasta. Biegi odbywały się w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, w każdej kategorii wiekowej otrzymali pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe.

Podczas imprezy szkoła zorganizowała punkt konsultacyjny. Rodzice mogli się dowiedzieć m.in.  jakie programy edukacyjno- profilaktyczne są realizowane w placówce oraz jakie działania związane z tematyką prozdrowotną podejmuje szkoła.

Wyniki biegów przełajowych:

 

Kl. I – III edukacji wczesnoszkolnej

Dziewczęta:

I miejsce – Natalia Kalinowska

II miejsce - Łucja Jaruga

III miejsce - Gabrysia Woźniak

Chłopcy:

I miejsce – Natan Kopniak

II miejsce – Dawid Jakubowski

III miejsce – Rafał Szokaluk

 

Kl. IV

Dziewczęta – 500 m.:

I miejsce – Lena Pilipczuk

II miejsce – Julia Kulik

III miejsce – Natalia Guz

Chłopcy – 500 m.:

I miejsce – Oliwier Soczyński

II miejsce – Jakub Kasperski

III miejsce – Bartłomiej Kowalski

 

Kl. V - VI

Dziewczęta – 600 m.:

I miejsce – Natalia Mucha

II miejsce – Anita Siemczuk

III miejsce – Dagmara Szczołko

Chłopcy – 600 m.:

I miejsce – Paweł Czaus

II miejsce – Sebastian Paw

III miejsce – Hubert Jakubowski

 

Kl. VII – III Gimnazjum

Dziewczęta – 800 m.:

I miejsce – Amelia Oleszczyńska

II miejsce – Wiktoria Pilipczuk

III miejsce – Karolina Piątek

Chłopcy – 1000 m.:

I miejsce – Kamil Jośka

II miejsce – Jakub Kowalski

III miejsce – Andrzej Dąbrowski

Naszym celem była przede wszystkim dobra zabawa ale też zbiórka funduszy na zakup szkolnego radiowęzła. Inicjatorem projektu „szkolnego radia” jest p. Alicja Dorosz dyrektor naszej szkoły.  Realizując zamierzenie chcemy wspomagać samorealizację uczniów, rozwijać ich umiejętności dziennikarskie i medialne,  uatrakcyjnić przerwy a także nadawać komunikaty, co zdecydowanie usprawni przepływ informacji w szkole.

 

    Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy: Agnieszka Gepner, Magdalena Komandowska, Kamila Pilipczuk – Sowińska, Ewa Troć – Maziarz, Renata Zawadzka-Świr, Bartosz Bodys, Mirosław Ożóg,  Jacek Ziarkowski.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i współpracę.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu o Janie Pawle II


,,NIEBANALNA BIOGRAFIA KAROLA WOJTYŁY”

 

 

Do konkursu przystąpiły następujące szkoły:

 

Szkoła Podstawowa w Rejowcu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie

Zespół Szkół w Siedliszczu

Szkoła Podstawowa w Lisznie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem

Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

 

Wpłynęły 23 prace, spośród których wyłoniono najciekawsze. Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce – Inga Strygun kll. VII, Szkoła Podstawowa w Rejowcu

II miejsce – Miłosz Kowalczyk kl.VIII, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie;

Julia Hołub kl.III gim, Zespół Szkół w Siedliszczu

III miejsce – Patrycja Frania kl.VIII, Szkoła Podstawowa w Lisznie;

Kamila Błaziak kl. III gim, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

 

Wyróżnienia: Oliwia Zając, Nikola Kruk, Nikola Miszczuk, kl. VI, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, życzymy dalszych sukcesów!

Nagrody, dyplomy dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną wysłane pocztą.

 

Organizatorki konkursu: Jolanta Labiszak, Agnieszka Kotlarska

 

,,Polscy święci i błogosławieni kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II

 

Do konkursu przystąpiły następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie

Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

Szkoła Podstawowa w Rejowcu

Zespół Szkół w Siedliszczu

Szkoła Podstawowa w Strachosławiu

Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

Wpłynęło 40 prac, spośród których wyłoniono najciekawsze. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Julia Mordon, Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

Natalia Więch, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

II miejsce – Aleksandra Sadowska, Zespół Szkół w Siedliszczu

Karol Szczablewski, Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

III miejsce – Mateusz Weremczuk, Szkoła Podstawowa w Strachosławiu

Mikołaj Szokaluk, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

Wyróżnienia – Wiktoria Zaprawa, Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

Michał Wójcik, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, życzymy dalszych sukcesów!

Nagrody, dyplomy dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną wysłane pocztą.

 

Organizatorki konkursu: Anna Klin, Jolanta Labiszak

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych


Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Wizyta gości z Hiszpanii


W dniach 12 – 18 maja Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym  gości nauczycieli i uczniów ze szkoły w Figueres w Hiszpani. W ramach rewanżu szkoła partnerska zaprosi naszą młodzież do siebie – spotkanie odbędzie się w dniach 9 – 15 czerwca 2019r.

    Nasza szkoła jest znana w lokalnym środowisku jako jednostka nowoczesna, otwarta na nowe wyzwania i posiadająca wymiar europejski. Wyrazem tego były liczne projekty międzynarodowe realizowane przez placówkę w przeszłości – wymiany młodzieży z Niemcami oraz z Litwą, trzy projekty Comenius oraz dwa projekty Erasmus+ (m.in. z Grecją, Włochami, Francją, Niemcami, Hiszpanią, Rumunią, Portugalią, Wielką Brytanią, Finlandią oraz Słowenią), w których wzięło udział blisko dwustu uczniów. Doświadczenie to pozwoliło nam znaleźć kolejnego partnera do wymiany międzynarodowej, szkołę z Figueres w Hiszpanii (miasta znanego na całym świecie jako miejsce narodzin i śmierci wybitnego katalońskiego surrealisty, Salvadora Dali.

Wizyta jest okazją do  zapoznania się z historią, kulturą i  tradycją naszego regionu. Młodzież szkolna pod opieką nauczycieli przygotowała wystawy ukazujące dorobek szkoły oraz zaprezentowała się w części artystycznej. W ramach pobytu goście z Hiszpanii zwiedzą miasta: Chełm, Lublin, Zamość i Kazimierz.

Program wymiany jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu, którego udzielił naszej szkole Samorząd Miasta Rejowiec Fabryczny, w szczególności Burmistrz Miasta pan Stanisław Bodys, Przewodniczący Rady Miasta pan Robert Szwed,. zaangażowaniu pani dyrektor Alicji Dorosz oraz nauczycieli koordynujących: pana Marka Krzywickiego i pana Marka Pukasa we współpracy z Rodzicami.

  Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć

Sukces w Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Szkoła"


Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja


    Z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w szkole odbyła się uroczysta akademia pod hasłem: „Pamiętasz? Wtedy grały wszystkie dzwony …”. Uczniowie zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom poetycką wędrówkę po historii Polski, do roku 1791. Wymowę patriotycznych utworów – poezji i prozy, wzmocniły pieśni zaprezentowane przez szkolny chór: „Cześć polskiej ziemi”, „Jest takie miejsce”, „Kocham Cię Polsko”,"Mazurek 3 Maja".

      Uroczystości lokalne odbyły się dnia 03.05.2019r. Była to msza św. w intencji Ojczyzny oraz krótki montaż poetycko-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej. Dyrekcja szkoły a także uczniowie złożyli kwiaty przy Pomniku Pamięci.

    Uroczystość przygotowali nauczyciele: p. V. Stasiak, p. A. Klin, p. M. Pukas.

Galeria zdjęć z uroczystości

 

Ogólnopolska akcja “ Katyń – ocalić od zapomnienia”


    Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “ Katyń – ocalić od zapomnienia”.

    26 kwietnia młodzież klas VII, VII i III gimnazjum wraz z nauczycielami złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod kamieniem i dębem pamięci. Poświęcony jest on mjr Andrzejowi Gwardjanowi – oficerowi Wojska Polskiego, który został zgładzony w 1940 r. pod Charkowem przez NKWD.

    Na godzinach wychowawczych uczniowie zapoznali się też z historią przebiegu zbrodni katyńskiej, przedstawionej w prezentacji multimedialnej, którą wykonała uczennica klasy VIII b – Aleksandra Andruszczak.

    Organizacja przedsięwzięcia: p. A. Kotlarska i p. A. Włodarczyk

Pobierz plik_prezentacja

Nasz udział w akcji społeczno edukacyjnej Żonkile – „Łączy nas pamięć”


Pobierz plik

VI WOJEWÓDZKI KONKURS O JANIE PAWLE II 


 

Zapraszamy do uczestnictwa w dwóch konkursach, tematycznie związanych z życiem  i działalnością Jana Pawła II: 

  

- VI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II 

pod hasłem: Niebanalna biografia Jana Pawła II”.  

- VI WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ:

 „Polscy święci i błogosławieni kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II”.

 

                Organizatorem konkursów jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja
 w Rejowcu Fabrycznym, kierowane są do uczniów trzecich klas gimnazjum
 i klas VI – VIII szkół podstawowych.
 

karta zgłoszenia-prezentacja 

karta zgłoszenia-konkurs wiedzy

klauzula zgody na udział w konkursie

regulamin-konkurs na prezentację

regulamin-konkurs wiedzy

W kwietniu przypominamy o Katyniu


   

    Katyń – to nie tylko nazwa miejscowości, to symbol, symbol odczytywany przez wszystkich tak samo – mord, ludobójstwo, eksterminacja polskiej inteligencji.

    Nasza szkoła od wielu lat czci pamięć pomordowanych wówczas Polaków. Składamy im pokłon w naszym miejscu pamięci, czyli przy kamieniu będącym symboliczną mogiłą jednego z nich, Andrzeja Gwardjana, który pochodził z Rejowca, zginął w Charkowie 1940 r.

    W tym miejscu gromadzimy się, aby uczestniczyć w lekcji historii kształtującej właściwe postawy moralne i patriotyczne naszej młodzieży szkolnej. Zostawiamy znicze i kwiaty. Zawsze też wyznaczamy sobie kolejne działania mobilizujące do zdobywania wiedzy. W tym roku jest to konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem: ,, KATYŃ – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA… ”

Uwaga trzecioklasiści - informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego


W dniach 10.04.2019 r. - 12.04.2019 r. (środa, czwartek, piątek) odbędzie się egzamin gimnazjalny.

Harmonogram egzaminów:

1
0.04.2019 r. - środa (część humanistyczna)
  godz. 9.00 - historia i wos
godz. 11.00 - język polski


11.04.2019 r. - czwartek (część matematyczno-przyrodnicza)
  godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze
godz. 11.00 - matematyka


12.04.2019 r. - piątek (część językowa - język angielski)
  godz. 9.00 - część podstawowa
godz. 11.00 - część rozszerzona

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.20 w stroju galowym,

 przynoszą ze sobą legitymację, długopis z czarnym wkładem, a na część matematyczną dodatkowo linijkę.

Można mieć ze sobą wodę do picia.
 

Uwaga! Nie używamy korektora, kalkulatora i nie wnosimy na salę telefonów komórkowych.

Życzymy powodzenia!!!


Dni 1
0, 11 i 12 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów szkoły podstawowej.

Dzień otwarty - 2.04.2019 r.


Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
 

Dzień otwarty odbędzie się we wtorek 2.04.2019 r. w godzinach 16.30 - 17.30
 

Zapraszamy!!!

Rekolekcje Wielkopostne


W dniu 1 kwietnia 2019 r. będą zmiany w organizacji zajęć w szkole od godz. 10.30 – 12.00. 

Uczniowie będą uczestniczyć w Rekolekcjach Wielkopostnych w Kościele.

(Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami).

Wyniki konkursu " Po co ja się tego uczę?"


    W dniu 20.03.2019 r. w IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ W CHEŁMIE odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy z matematyki „Po co ja się tego uczę…?”skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjum.

Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły w składzie:

II miejsce

 1. Weronika Biczak, Kamila Błaziak, Amelia Oleszczyńska
  opiekun Anna Klin

IV miejsce

 1. Amelia Pilipczuk, Natalia Szczupak, Ewa Wójcik            
  opiekun Anna Klin

 Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Lucyny Lipińskiej


    Dnia 22 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym odbyła się  IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego poświęcona poezji Lucyny Lipińskiej. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, które reprezentował pan Stefan Kurczewicz, pan Andrzej Kosz (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie) oraz pani Maria Rejman, przewodnicząca tegorocznego jury.

Honorowy patronat objęli:

-  Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny,

-  Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny,

-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

    Spotkanie rozpoczęła  Pani Dyrektor Alicja Dorosz - powitała zaproszonych gości: pana Burmistrza Stanisława Bodysa, pana Stanisława Lipińskiego wraz z rodziną, panią Grażynę Tymiakin oraz uczestników konkursu wraz   z opiekunami.  Następnie przewodnicząca jury pani Maria Rejman przedstawiła członków komisji konkursowej: p. Małgorzatę Lipińską – wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie, p. Joannę Zduńczuk z Biblioteki Publicznej  w Rejowcu Fabrycznym, p. Katarzynę Michałowską – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury “Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, panią Violettę Stasiak – nauczyciela - bibliotekarza ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym.

 

W konkursie wzięli udział  uczniowie ze szkół podstawowych w Pawłowie i Rejowcu Fabrycznym oraz licealiści z Chełma i Siedliszcza. Młodzi miłośnicy poezji nauczycielki
i bibliotekarki z Rejowca Fabrycznego deklamowali po dwa jej utwory, za które otrzymali 6 nagród, 3 wyróżnienia i 2 nagrody specjalne ufundowane przez męża Lucyny Lipińskiej. 

 

Szkoła Podstawowa

I miejsce  -  Nikodem Kopniak, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

II miejsce  –  Jakub Wiewióra, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

III miejsce  –  Karolina Rokicka, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie

 

Wyróżnienie:

Amelia Pilipczuk, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

 

Liceum

I miejsce  - Aleksandra Krzysztofiak, Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Siedliszczu

II miejsce  Paulina Kozłowska, Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Siedliszczu

III miejsce  Miłosz Dziewa, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

 

Wyróżnienia:

Wiktoria Czwórnóg, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Julia Klasura, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

 

Nagrody specjalne:

Szkoła Podstawowa: Nikodem Kopniak, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Liceum: Wiktoria Czwórnóg, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Konkurs był objęty patronatem  Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny, Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego  w Lublinie.

Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny. Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa przygotowało poczęstunek dla uczestników konkursu i zaproszonych gości.

 

Fundatorem nagrody specjalnej był Pan Stanisław Lipiński.

Galeria fotografii

21 marca - Obchody Pierwszego Dnia Wiosny -"Zielona Aleja"


Galeria zdjęć

Apel szkolny - 19 marca 2019 r.


W dniu 19.03.2019 r. odbył się apel szkolny, podczas którego pani dyrektor przypomniała obowiązki uczniów, zasady bezpiecznego zachowania na terenie szkoły.

Galeria zdjęć

Obchody Święta Szkoły


    Dnia 14 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym odbyło się Święto Szkoły połączone z Dniem Języka Ojczystego.

Tegorocznym obchodom przyświecało  hasło „Przysłowia są mądrością narodu”.

W ramach Święta Szkoły przeprowadzono następujące działania:

–        Klasy I – III edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w lekcji zapoznającej z legendami 
i baśniami. Lektorami byli uczniowie klasy VIII b.

–        Klasy IV-VII wykonały plakaty  ilustrujące przysłowia.

–        Reprezentanci klas VII-VIII i klas III gimnazjum wzięli udział  w szkolnym turnieju „Mądrej głowie dość dwie słowie”,  a uczniowie klasy VI w klasowym konkursie 
o przysłowiach.

Podczas uroczystości uczniowie klasy I b pod opieką wychowawczyni, p. Wioletty Tartakowskiej oraz p. Weroniki Zduńczuk,  zaprezentowali taniec dworski, który przeniósł wszystkich  na chwilę do epoki, w której żył i tworzył Mikołaj Rej.

Następnie uczniowie obejrzeli prezentację związaną z tematem przewodnim święta.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród w konkursach. Na zakończenie części oficjalnej społeczność szkolna miała okazję uczestniczyć w zabawie polegającej na odgadywaniu przysłowia na podstawie opracowanych przez starszych kolegów scenek rodzajowych.  

Cieszy nas, że uczniowie wykazali się talentem w odgadywaniu przysłów, doskonale się przy tym bawiąc.

Mikołaj Rej –Patron Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym byłby kontent, że Święto Szkoły i Dzień Języka Ojczystego uzupełniają się, bo jak powiedział:

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi ,iż swój język mają”.

Organizatorzy Święta:  Małgorzata Mazurek,  Violetta Stasiak, Anna Klin, Jolanta Labiszak, Ewa Hrycaj  przy współpracy wychowawców klas.

Dyrekcja Szkoły i Organizatorzy Święta dziękują Rodzicom za współpracę i okazaną pomoc.

Galeria zdjęć

Wyniki konkursu „Mądrej głowie dość dwie słowie”


Dnia 07.03.2019 r. w ramach obchodów Święta Szkoły odbył się Szkolny Turniej

„ Mądrej Głowie dość dwie słowie”.

Oto laureaci:

I miejsce kl. III a gimnazjum- Kamila Błaziak, Łukasz Zduńczuk, Bartosz Łobodziński

II miejsce kl. VIII b- Ewa Wójcik, Natalia Szczupak, Jakub Wiewióra

III miejsce kl. VIII a- Amelia Pilipczuk, Karolina Maliszewska, Klaudia Bilik

IV miejsce kl. III b gimnazjum- Aleksandra Moniakowska, Natalia Więch, Bartosz Kosmowski

V miejsce kl. VIIa- Patrycja Kamińska, Miłosz Lewczuk, Bartosz Starczewski

VI miejsce kl. VIIb- Hubert Krzyżanowski, Hubert Kość, Łukasz Łuczkiewicz

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

 

Organizator turnieju- p. Małgorzata Mazurek we współpracy z p. Violettą Stasiak.

Zaproszenie na Święto Szkoły


IV edycja konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości poetyckiej Lucyny Lipińskiej.


Patronat honorowy:

 

    Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa ogłaszają konkurs recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej Lucyny Lipińskiej, zmarłej w 2014 roku.

 

    Lucyna Lipińska – wieloletnia nauczycielka – bibliotekarka była rodowitą pawłowianką, członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa oraz współredaktorką gazety regionalnej „Głos Pawłowa”, w której zamieszczała swoje wiersze i okolicznościowe artykuły. Wniosła również poważny wkład w dzieło powstania obszernej monografii pt. „Zarys dziejów Pawłowa od XV do XX wieku”.

 

    Opublikowała cztery tomiki wierszy: „Drzwi zamknięte wierszem” (Lublin 2010), „Spłoszona cisza” (Chełm 2010), „Okolona wolność” (Chełm 2011) oraz „W źrenicach metafor” (Lublin 2013).

 

    Wspólnie z mężem wydała w 2012 roku antologię literatów chełmskich, wywodzących się ze środowiska nauczycielskiego pt. „Nauczyciele Chełmszczyzny – współcześni twórcy literaccy”.

 

    Karta zgłoszenia, regulamin konkursu i tomiki poetyckie Lucyny Lipińskiej są dostępne na stronie internetowej organizatora: www.zszs.rejowiec.pl/gimnazjum w zakładce aktualności.

 

    Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych (VII i VIII klasa), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 10:30. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

    Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 15 marca 2019 r. na podany adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny, tel./faks 82 566 34 03, e-mail: jpIIgim@interia.pl

 

    Osoba do kontaktu: Jolanta Labiszak

 

Pliki do pobrania:

 

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 

Tomiki wierszy do pobrania:

 

„Drzwi zamknięte wierszem”

„Spłoszona cisza”

„Okolona wolność”

„W źrenicach metafor”

 

Dzień otwarty - 4.03.2019 r.


 

Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
 

Dzień otwarty odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.30 - 17.30
 

Zapraszamy 4 marca 2019 r.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


 W naszej szkole już po raz dziewiąty obchodziliśmy 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - święto zainicjowane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Tradycją naszej placówki jest organizowanie tego dnia apelu, który przybliża młodemu pokoleniu losy Żołnierzy Wyklętych. Miło nam było gościć dzisiaj pana Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny – Stanisława Bodysa, panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym Joannę Semeniuk, kombatanta pana Jana Holuka.

Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor Alicja Dorosz, która wprowadziła poczty sztandarowe, a następnie wspólnie odśpiewano hymn państwowy i w skupieniu wysłuchano montażu słowno-muzycznego związanego z tematyką dzisiejszego święta.

         Niepodległość to coś, co dla każdego narodu jest najcenniejsze i bohaterowie niepodległościowego podziemia doskonale to rozumieli. Żołnierze Niezłomni przezwyciężyli własną śmierć, żyją i obcują między nami czego dowodem była dzisiejsza uroczystość.

Podczas spotkania wręczono także dyplomy i nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie na wykonanie prezentacji multimedialnej o dowolnie wybranym Żołnierzu Wyklętym. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Kamila Błaziak i Natalia Więch

II miejsce – Amelia Oleszczyńska

III miejsce – Nikola Sulowska i Łukasz Zduńczuk

Gratulujemy   i pamiętajmy o tych wszystkich, którym wolność zawdzięczamy.

 

Uroczystość przygotowali nauczyciele naszej szkoły: p. Żanetta Kiermacz – Modras, p. Aneta Podgórniak,
p. Wojciech Modras, p. Marek Pukas, pocztami szkolnymi opiekowali się p. Marek Krzywicki, p. Bartosz Bodys. Oprawa fotograficzna: Weronika Biczak uczennica kl. III A (gimnazjum).

Galeria zdjęć z apelu

Plan obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


"Ferie za pan brat z historią"


    Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniów naszej szkoły można było spotkać w sali historycznej, w której zrozumieli, że HISTORIA to dziedzina nauki bardzo szeroka i każdy znajdzie w niej coś ciekawego, ale przede wszystkim skupili się na przygotowaniach do czekającego ich egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, rozwiązywali testy, a także powtarzali te zagadnienia, które sprawiają im trudności. Zrozumieli, że znajomość historii pozwali osiągnąć jak najlepszy wynik na zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym z tego przedmiotu, ale też jest życiowym drogowskazem pokazującym jak uniknąć błędów, których doświadczyli nasi przodkowie.

Zajęcia przygotowali nauczyciele historii – pani Żanetta Kiermacz-Modras i pan Wojciech Modras.

Atrakcyjna edukacja


Aby umożliwić uczniom rozwijanie  swoich  zainteresowań, doskonalenia umiejętności oraz kształtowania  wrażliwości na piękno słowa, obrazu i  przyrody od września bieżącego roku szkolnego prowadzona jest innowacja pedagogiczna – „Uczeń-  badacz i odkrywca”.

W ramach tej innowacji, młodzież uczestniczyła w : pokazach fizycznych i chemicznych  na UMCS  oraz warsztatach  w ogrodzie botanicznym w Lublinie.  Przeprowadzone zostały też  zajęcia  ,,Jestem krytycznym czytelnikiem i widzem” na podstawie lektury i filmu ,,Dywizjon 303” oraz konkurs poetycki ,, Ojczyzno ma”. Uczniowie mieli też możliwość obcowania z kulturą wysoką, bo wysłuchali koncertów w filharmonii ,,A to Polska właśnie’ i „ Cichuteńko pośród nocy”.

W styczniu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w „Interaktywnych warsztatach z wynalazkami Leonardo da Vinci”, które pozwalają na lepsze zrozumienie zasad fizyki, rozbudzają ciekawość świata oraz inspirują do samodzielnych poszukiwań naukowych.

 Zajęcia te dostosowane zostały do różnych grup wiekowych:

Klasy I – III – „ Obudź w sobie geniusz Leonardo”

Klasy IV – VI – „ Leonardo – człowiek renesansu”

Klasy VII- VIII i gimnazjum – „ Leonardo – pogromca praw fizyki”

            Okres ferii zimowych był też czasem, który uczniowie mogli spędzić aktywnie biorąc udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, biologii i chemii.

Kolejne działania realizowane będą w drugim semestrze.

Projekt realizowany jest przez:  p. A. Włodarczyk, p.  A. Kotlarską i p.  W. Sosnowskiego

Zebranie z rodzicami i apel szkolny


    7 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym odbyło się zebranie z rodzicami podsumowujące pracę szkoły w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. Wedle wieloletniej już tradycji uroczyście wręczono listy gratulacyjne rodzicom uczniów z wysokimi wynikami w nauce.

    Następnego dnia odbył się apel szkolny, podczas którego zaprezentowany został pokaz multimedialny przedstawiający wyniki pracy całej szkoły. Następnie uroczyście wręczono dyplomy wzorowego ucznia oraz wyróżnienia za 100% frekwencję. Nagrodzono również uczniów biorących udział w konkursach.

    Podczas apelu odbyło się także spotkanie z panią policjantką oraz funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Rejowcu Fabrycznym p. Jackiem Wroną, który przypomniał uczniom jak należy się zachowywać podczas ferii zimowych, aby były one bezpieczne Uczestnicy pogadanki dowiedzieli się jakie są zagrożenia występujące w okresie zimowym oraz zostali uświadomieni w jaki sposób udzielać pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Spotkanie okazało się cenną lekcją na temat bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych.

Kilka zdjęć...

Apel szkolny - 8.02.2019 r.


    W dniu 08.02.2019r. o godzinie 10:00 odbędzie się apel szkolny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczący:

 - podsumowania I okresu nauki, prezentacja multimedialna, wręczenie dyplomów, podsumowania konkursów szkolnych i rozdanie nagród.

 - spotkania z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Rejowcu Fabrycznym dotyczące bezpieczeństwa uczniów w czasie ferii zimowych.

- spotkania na temat "Bezpieczeństwa na drodze" pogadanka profilaktyczna przeprowadzona przez funkcjonariusza Policji.

- sprawy bieżące.

Bal karnawałowy


Dnia 31 stycznia 2019 r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, którą otworzyła p. dyrektor Alicja Dorosz. Uczniowie bawili się znakomicie w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Jak przystało na prawdziwy bal  tańczono pod kierunkiem wodzireja przy wesołych dźwiękach muzyki. Wieczór ten dostarczył wszystkim wielu przeżyć i miłych wrażeń

 Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie.

 

Kilka zdjęć...

 

Zebranie z rodzicami - 7.02.2019 r.


   Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym 
oraz grono pedagogiczne zaprasza na zebranie rodziców, 
które odbędzie się dnia 07.02.2019 r. (czwartek)

16.00  spotkanie rodziców z wychowawcami klas IV – VIII i III gimnazjum.

16.35  ogólne spotkanie z dyrekcją szkoły, prezentacja multimedialna o pracy szkoły, wręczenie listów gratulacyjnych.

17.10  spotkanie rodziców z wychowawcami dla klas I - III szkoły podstawowej.

W związku z zebraniami rodziców w dniu 07.02.2019r. otwarty poniedziałek (04.02.2019 r.) nie odbędzie się!

Bal karnawałowy - 31.01.2019 r.


bal

“Interaktywne warsztaty z wynalazkami”


    10 stycznia 2019 r. w naszej szkole uczniowie mieli okazję uczestniczyć w cyklu zajęć z wynalazkami Leonardo da Vinci, które pozwalają na lepsze zrozumienie zasad fizyki, rozbudzają ciekawość świata oraz inspirują do samodzielnych poszukiwań naukowych.

    W warsztatach wzięło udział ponad 150 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia te dostosowane zostały do różnych grup wiekowych:

    Klasy I – III – “ Obudź w sobie geniusz Leonardo”

    Klasy IV – VI – “ Leonardo – człowiek renesansu”

    Klasy VII- VIII i gimnazjum – “ Leonardo – pogromca praw fizyki”

    Organizatorami warsztatów w szkole byli: p. Wojciech Sosnowski i p. Anna Włodarczyk

DZIEŃ OTWARTY - 7 stycznia 2019 r.


Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
 

Dzień otwarty odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.30 - 17.30
 

Zapraszamy 7 stycznia 2019 r.

Życzenia świąteczne


 

Spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia dużo ciepła oraz
mnóstwa prezentów aby
przy świątecznym stole nie
zabrakło światła i ciepła
rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.

 

życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym


 

 

 

Jasełka szkolne - 21 grudnia 2018 r.


    Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach, waśniach i kłopotach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych Świąt, 21 grudnia 2018 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły tradycyjnie jak co roku wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe. W specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii ukazującej ludzi podążających do Betlejem, mali aktorzy przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, pastuszkowie, anioły, królowie i dzieci z różnych stron świata.

    Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku… Piękny śpiew, w wykonaniu szkolnego chóru, pastorałek, kolęd i piosenek świątecznych zachęcił wszystkich uczniów, gości, rodziców i nauczycieli do wspólnego kolędowania. Kiedy część artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.

    Po zakończonym spektaklu głos zabrała dyrektor szkoły p. Alicja Dorosz, która podziękowała uczniom za występ oraz złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Do życzeń dołączył się także burmistrz miasta p. Stanisław Bodys. Uroczystość uświetnili: ks. proboszcz Marek Chodorowski, ks. Józef Wierzchowski, radni: p. Dorota Tyrańska, p. Mariusz Grams, oraz Rodzice i Dziadkowie uczniów.

    Wszystkim, którzy przeczytają notatkę na stronie internetowej naszej szkoły o Jasełkach, życzymy otwartości na innych, zwykłego uśmiechu i wiary w dobroć drugiego człowieka… ,,bo zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!”

    Jasełka zostały przygotowane przez: uczniów klasy III , II b, II a wraz wychowawczyniami p. Renatą Kolasa, p. Agatą Nieściór i p. Ewą Sałek, scenografię wykonały panie Wioletta Tartakowska i Alicja Kosidło, chór i zespół muzyczny prowadzony przez p. Marka Pukasa.

Galeria zdjęć

Zaproszenie na Jasełka - 21 grudnia 2018 r. - godz. 9.00


1

 

Dyrekcja,

Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja

mają zaszczyt zaprosić

na

 WSPÓLNE KOLĘDOWANIE,

które odbędzie się 21.12.2018 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Informacja o dniach wolnych


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

informuje, że dni:

24.12,  27.12,  28.12  i 31.12.2018 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych


    W dniu 30.11.2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych "Thanksgiving Competition 2018" - w dwóch kategoriach: klasy IV - VI oraz VII - VIII i III gimnazjum.  W konkursie wzięło łącznie 25 uczniów. 
 

Najlepsi okazali się: 
 

Kategoria: klasy IV - VI


1. Kacper Auguściuk– VI a – 13/13

2. Mateusz Kasprzyk – 12/13

3. Oliwia Grotnik– V a

 

Kategoria: klasy VII - VIII oraz III gimnazjum 
 

1 Kamila Błaziak III a – 20/24

2 Bartosz Kosmowski III b – 19/24

3 Wiktoria Borys III a – 17/24

3 Mikołaj Krzywicki VII b – 17/24


Konkurs przygotowali: Agnieszka Wenek, Katarzyna Chybiak, Beata Parada oraz Marek Krzywicki 

 

Szkolny konkurs na wiersz patriotyczny "Ojczyzno ma"


    Uczniowie klas VIII oraz klas III gimnazjum mieli możliwość wzięcia udziału w szkolnym konkursie literackim. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o tematyce patriotycznej a głównym celem uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

    Do konkursu zgłosili swoje utwory:

 

        Julita Kułaga kl.IIIA

        Piotr Jakóbiec kl.IIIA

        Amelia Oleszczyńska kl.IIIB

        Bartosz Kosmowski kl.IIIB

        Hubert Kułaga kl.VIIIA

        Maciej Smyl kl.VIIIB

 

    Laureatem konkursu został Hubert Kułaga z kl. VIIIA

 

    Oto nagrodzony wierz:

 

BIAŁO – CZERWONE MARZENIE

123 lata bólu, niewoli i uciemiężenia,

ciągła walka o wolność bez wytchnienia.

Bez państwa, języka, tradycji i tożsamości,

przeżywając własne cierpienia w samotności.

 

Przyszła w końcu szansa dla naszej ojczyzny,

odzyskania tak dawno utraconej ojcowizny.

Mężom stanu to wszystko zawdzięczamy,

że dzisiaj wolną i niezawisłą Polskę mamy.

 

Piłsudski, Paderewski, Witos i Dmowski,

zdjęli z oblicza Polski zniewolenia troski.

Poświęcili siebie dla ratowania polskości,

dali nam nadzię biało – czerwonej radości.

 

Za nimi wszyscy patrioci poszli w bój,

przeżyli rozłąki i pól bitewnych znój

i choć często bywało bardzo źle,

wiedzieli, że w walce nikt nie ugnie się.

 

Oddani szarzy legioniści Piłsudskiego,

pierwsi w zwalczaniu najeźdźcy ruskiego.

Nie mniej bitni błękitni Hallerczycy,

wolnej polski słynni zwolennicy.

 

Prawda, krwawe i bolesne

do niepodległości było dążenie,

jednak spełniło się w końcu

wielkie biało – czerwone marzenie.

 

Na mój honor pragnę rzec,

Polski ojczyzny mej chcę strzec.

Poświecę ostatnie krople krwi,

dla wieczności biało – czerwonych dni.

 

Teraz gdy wolność wywalczoną mamy,

zasługi w tym naszych ojców doceniamy.

Czas zrozumieć wartość własnej suwerenności,

by potomnym powierzyć stan niepodległości.

 

Wiersze wszystkich uczestników konkursu ukażą się w kolejnym numerze gimnazjalnej gazetki ,,Jesteśmy”, której przewodnie hasło to ,,Młody literat”.

 

Regulamin szkolnego konkursu na wiersz patriotyczny

"Ojczyzno ma"

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza patriotycznego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas VIII oraz klas III gimnazjum.
 3. Wiersze należy napisać do końca listopada 2018 r. i złożyć do nauczycieli polonistów.

II  CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie piękna języka polskiego.
 3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
 4. Promowanie uzdolnionych młodych twórców.

III PRZEBIEG KONKURSU

 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz o tematyce patriotycznej.
 2. Wiersz powinien być napisany samodzielnie.
 3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani wysyłany na inny konkurs.
 4. Forma i długość wiersza jest dowolna.
 5. Komisja konkursowa oceni:
 • Poprawność językową,
 • Oryginalność zaprezentowania tematu,
 • Ogólny wyraz artystyczny.

IV  KOMISJA KONKURSOWA

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą: p. A.Kotlarska, p. W.Stasiak, p. J.Labiszak.
 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V  NAGRODY

 1. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Organizator: A.Kotlarska

Konkursy kuratoryjne


W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole uczniowie klas VIII i III gimnazjum brali udział 
w konkursach kuratoryjnych z: języka polskiego, języka angielskiego, historii,  matematyki, fizyki. 
Do drugiego etapu zakwalifikowali się:

Język polski: Martyna Dziubińska kl. VIII b, Ewa Wójcik kl. VIII b

Opiekun: p. Małgorzata Mazurek

Język angielski: Bartosz Łobodziński kl. III a

Opiekun: p. Marek Krzywicki

Matematyka: Ewa Wójcik kl. VIII b, Amelia Oleszczyńska kl. III b

Opiekun: p. Anna Klin

Fizyka:  Amelia Oleszczyńska kl. III b

Opiekun: p. Wojciech Sosnowski

Do etapu wojewódzkiego w lutym  przystąpi uczennica klasy VIII b, Ewa Wójcik.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Akcja edukacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Bezpieczne ferie”


Dnia 13. 12. 2018 r pan Wojciech Chudoba zastępca dowódcy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przeprowadził pogadankę w ramach akcji edukacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Bezpieczne ferie”. Funkcjonariusz  przedstawił prezentację multimedialną oraz omówił zagrożenia związane z pożarami w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zaprezentował działanie czujki tlenku węgla.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: VIII A i III A. Tematyka pogadanki obejmowała zagrożenia związane z tlenkiem węgla, zasady stosowania czujek tlenku węgla oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.

"Dzień Biało-Czerwony"


    Dnia 27 listopada 2018 roku nasza szkoła przepełniona była barwami narodowymi, została udekorowana flagami, chorągiewkami, a także kotylionami wykonanymi przez uczniów. Wszystkim podobały się też gazetki ścienne, które przypominały wszystkim, że obchodzimy 100-lecie Niepodległości naszej ojczyzny.

    Jednak największe wrażenie robiła sama młodzież, która tego dnia przyszła na zajęcia szkolne ubrana w barwy narodowe, królowały czerwone spodnie i spódnice, białe bluzki, kotyliony, czapeczki i różne dodatki tematycznie związane z dzisiejszym dniem.

    Najciekawsze stroje zostały nagrodzone w szkolnym konkursie pluszowymi bocianami, które symbolizują Polskę i także dumnie prezentują nasze barwy narodowe.

    Rozstrzygnięto także konkurs na prezentacje multimedialną skierowany do uczniów klas VIII pt.”Wybitni Polacy Niepodległości”. Laureatkami zostały uczennice klasy VIII b: Aleksandra Andruszczak, Martyna Dziubińska, Ewa Wójcik.

    Przedsięwzięcia zostały zorganizowane przez nauczycieli: panią Żanettę Kiermacz-Modras i pana Wojciecha Modrasa we współpracy a paniami dyrektor: Alicją Dorosz i Jolantą Labiszak, a także panią Wiolettą Stasiak, Kamilą Pilipczuk i Anną Klin w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Godność, wolność, niepodległość”, sfinansowano je ze środków Ministra Edukacji Narodowej - Programu Wieloletniego na lata 2017-2021 – NIEPODLEGŁA.

Fotorelacja

Dzień otwarty - 3.12.2018 r.


Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym zapraszają na zebrania z rodzicami w dniu 03.12.2018r. (poniedziałek).

- Gimnazjum godz.16.00

- Szkoła Podstawowa godz.16.30

W tym dniu jest również "dzień otwarty" od godz.16.00 do 17.30

LEKCJA HISTORII NA ŻYWO PT. "DROGA DO WOLNOŚCI"


WYSTĘP GRUPY ARTYSTYCZNEJ EXPLANATION -  LEKCJA HISTORII NA ŻYWO PT. “DROGA DO WOLNOŚCI”

Losy Rzeczypospolitej w latach 1772-1921

 

    W piątkowy poranek uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii przedstawiającej drogi Polaków do wolności, a obejmującej dzieje naszej ojczyzny od 1772 roku do 1921.

    Ta  niecodzienna podróż w przeszłość była możliwa dzięki Grupie Artystycznej “Explanation”, która przeniosła nas w czasy przodków i w sposób bardzo ciekawy przybliżyła rozbiory Polski, czasy zaborów, zaprezentowała mundury powstańców i żołnierzy, a także  omówiła powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe, I wojnę światową oraz odzyskanie niepodległości w 1918 roku, a także walkę o granice do 1921 roku.

    Podczas pokazu chętni uczniowie mogli wcielić się w postacie historyczne, zobaczyć jak wyglądała walka kosynierów z kosami, przymierzyć kajdany, w których zesłańcy w XIX wieku zmierzali na Syberię, nałożyć czapkę wojsk z czasów Księstwa Warszawskiego czy Pikelhaubę pruską, wziąć  do ręki oryginalne pistolety i szable,.

    Uczniom dużo radości sprawił pojedynek z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych szabli. Radości było co niemiara i na pewno na długo zapamiętają lekcję historii na żywo.

    Bezpłatny pokaz przygotowali nauczyciele historii: pani Żanetta Kiermacz-Modras  i pan Wojciech Modras w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Godność, wolność, niepodległość”, a sfinansowano go ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Kilka zdjęć

DZIEŃ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO


    Dnia 22 listopada 2018 roku w naszej szkole  zorganizowaliśmy "Dzień Józefa Piłsudskiego", w trakcie którego uczniowie klas VII – VIII i III gimnazjum  oraz chętni uczniowie z klas młodszych, oglądali filmy poświęcone osobie Marszałka, dzięki temu  poznali wiele szczegółów z jego życia, a także ciekawostek, np., że pies nosił imię po prostu "Pies", a ulubiony koń "Kasztanka"

    Wszystkim podobały się też gazetki ścienne związane nie tylko z osobą  bohatera tego dnia, ale także z Romanem  Dmowskim czy Ignacym  Paderewskim. Wszystkich zaciekawiły zwłaszcza informacje związane z faktem, że Józef Piłsudski gościł w naszej miejscowości aż 2 razy, a nie jak większość sądzi tylko jeden raz w 1925 roku.

    Przedsięwzięcie zorganizowali nauczyciele historii w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Godność, wolność, niepodległość", a sfinansowano ją ze środków  Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Wyniki konkursu na 100 - lecie Niepodległości


    Klasa

Zajęte miejsce

     IV A

I miejsce

     VI A

II miejsce

     V A

III miejsce

    VIII B

IV miejsce

     IV B

V miejsce

    III B gim

VI miejsce

     VII B

VII miejsce

      IV C

VIII miejsce

     VIII A

IX miejsce

      V B

X miejsce

   III A gim

                      XI miejsce

Droga do Niepodległości


    11 listopada 2018 roku w Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym odbył się spektakl z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szkolna młodzież wspaniale pokazała, jak ważna jest pamięć o wydarzeniach i ludziach, którzy zapisali się na stałe na kartach historii. Widownię zachwyciła niezwykle profesjonalna gra młodych aktorów jak i zastosowana w przedstawieniu teatralnym pt. „Droga do Niepodległości” wielość środków artystycznego wyrazu, co nagrodzone zostało gromkimi brawami i owacją na stojąco. Podczas pokazu wyczuwało się podniosłą atmosferę, zaś w oczach widzów lśniły łzy wzruszenia. Takie spektakle to wspaniała lekcja patriotyzmu nie tylko dla osób, które całym sercem zaangażowały się w występ, ale dla całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Uroczystość wraz z uczniami została przygotowana przez: p. R.Zawadzką-Świr, p. E.Rurę, p. K.Pilipczuk-Sowińską, p. M.Komandowską, p. A.Podgórniak, p. J.Ćwikłę, p. M.Pukasa.

Galeria zdjęć

Miejskie obchody - 100-lecie Niepodległości


    W dniu 11 listopada uczniowie naszej szkoły brali również udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, wszyscy zgromadzeni przeszli pod Pomnik Pamięci i Obelisk Katyński, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze oddając hołd tym, co walczyli o niepodległą Polskę.

    W lokalnych obchodach Święta Niepodległości wzięli też udział przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, kombatanci i mieszkańcy miasta. Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej, która grała pieśni legionowe. Tego dnia mieszkańcy miasta zostali zaproszeni do Starej Kotłowni, gdzie obejrzeli montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA!

Galeria zdjęć

KONKURS MISTRZ WIEDZY O NIEPODLEGŁOŚCI


  

    Dnia 30 października 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs o tytuł “Mistrza Wiedzy o Niepodległości”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII i III gimnazjum Wzięły w nim udział 23 osoby, które musiały podczas rozwiązywania konkursowego testu wykazać się wiedzą związaną z drogą Polaków do niepodległości.

    Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli historii: panią Żanettę Kiermacz-Modras i pana Wojciecha Modrasa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej “Godność, wolność, niepodległość”, który jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, a jego celem było uczczenie 100-lecia Niepodległości naszej ojczyzny i przybliżenie młodemu pokoleniu faktów historycznych związanych z tym wydarzeniem.

Oto "Mistrzowie Wiedzy o Niepodległości" w naszej szkole :

 1. Bartosz Kosmowski

 2. Mikołaj Krzywicki

 3. Amelia Pilipczuk

 4. Mikołaj Szokaluk

 5. Natalia Więch

 6. Łukasz Zduńczuk

 7. Kamila Błaziak

 8. Maciej Smyl

 9. Natalia Szczupak

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

Galeria zdjęć

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI –UROCZYSTA AKADEMIA!


    Józef Piłsudski powiedział kiedyś, że „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości”. Młodzież naszej szkoły pokazała, że to prawo posiada i przygotowała piękną lekcję historii, którą przedstawiła podczas uroczystej akademii z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na wstępie pani dyrektor Alicja Dorosz powitała zebranych i wprowadziła poczty sztandarowe, wręczyła też dyplomy uczniom, którzy w konkursie historycznym otrzymali tytuły „Mistrza Niepodległości”.

    Tego dnia włączyliśmy się w finał ogólnopolskiej akcji MEN „Rekord dla Niepodległej” i o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego. Następnie zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny poświęcony drodze Polaków do Niepodległości. Były piękne piosenki o naszej ojczyźnie i patriotyczne wiersze, a także „teatr cieni” i taniec z biało-czerwonymi szarfami dla Niepodległej. Uroczystość dostarczyła wielu wzruszeń i pokazała, że w naszych uczniach drzemie wiele talentów. Tło stanowiły dekoracje nawiązujące do tożsamości narodowej Polaków i charakteru święta, 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

    Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość”, sfinansowano je ze środków Ministra Edukacji Narodowej - Programu Wieloletniego na lata 2017-2021 – NIEPODLEGŁA.

    Działania koordynowali nauczyciele naszej szkoły: pani Elżbieta Rura, pani Renata Zawadzka-Świr, pani Magdalena Komandowska, pani Aneta Podgórniak, pani Kamila Pilipczuk-Sowińska, pani Żanetta Kiermacz-Modras, pan Marek Pukas i pan Wojciech Modras. Piękne kotyliony przygotowała pani Ewa Oleszczyńska, zaś o oprawę fotograficzną zadbał pan Wojciech Sosnowski, a pocztami sztandarowymi opiekował się pan Marek Krzywicki.

NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA!

Galeria zdjęć

Uwaga rodzice!


Informujemy, że u wychowawców klas są do odebrania kody dostępu (loginy i hasła) do dziennika elektronicznego LIBRUS.

Poniżej zamieszczamy instrukcję logowania do systemu LIBRUS Synergia

 

Instrukcja logowania

Kawiarenka Niepodległości i wizyta u przedszkolaków


Kawiarenka Niepodległości - pobierz plik

Wizyta u przedszkolaków - pobierz plik

 

Dzień otwarty - 5.11.2018 r.


 

Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
 

Dzień otwarty odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.30 - 17.30
 

Zapraszamy 5 listopada 2018 r.

Dzień wolny - 2.11.2018 r.


OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym informuje, że dzień 02.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Nauczyciele będę pełnić dyżur w świetlicy szkolnej w godz. 8.00 – 16.00.

Kawiarenka Niepodległości - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych


 

 

Dzień Papieski


    W poniedziałek, 22 października 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Papieskiego i rocznicy nadania naszemu gimnazjum imienia Jana Pawła II. Młodzież w montażu słowno - muzycznym przypomniała postać Karola Wojtyły i jego wybór na Papieża, który miał miejsce 40 lat temu, 16 października 1978 r. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane wybrane teksty z jego nauczania pasterskiego poświęcone tajemnicy ojcostwa. Zgodnie z propozycją Konferencji Episkopatu Polski XVIII Dzień Papieski przeżywany był pod hasłem “Promieniowanie ojcostwa”. Nie zabrakło również akcentu patriotycznego podkreślającego szacunek Papieża Polaka dla polskiej ziemi. Wybrzmiało to m.in. we fragmentach kazania, jakie Jan Paweł II wygłosił we Wrocławiu w 1997 roku.

Dzień wcześniej montaż został zaprezentowany w kościele parafialnym. Uroczystość przygotowali: p. Ewa Oleszczyńska, p. Joanna Ćwikła, p. Marek Krzywicki i p. Marek Pukas.

Galeria zdjęć

 

Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II


    11 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana Pawła II, która odbywała się w Częstochowie, na Jasnej Górze.

W tym roku w spotkaniu wzięło udział ok. 14 tysięcy młodzieży z ponad 300 szkół z Polski i zagranicy. Wśród nich naszą szkołę reprezentowało 50 uczniów. Młodzież uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej, odprawianej przez duszpasterza szkól im. świętego Jana Pawła II, bp Henryka Tomasika.

    Na zakończenie Eucharystii, młodzi pielgrzymi puszczali w niebo żółte i białe balony.

Po skończonych uroczystościach zwiedzaliśmy Jasną Górę: wieżę, Muzeum Wojska, spacerowaliśmy wałami otaczającymi klasztor.

 

Galeria zdjęć

Wyniki Wyborów do Samorządu Uczniowskiego


Dnia 16.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja odbył się apel, na którym przedstawiono skład Samorządu Uczniowskiego.

Na początku apelu Pani Dyrektor Alicja Dorosz powitała wszystkie zebrane klasy wraz z nauczycielami, po czym przewodniczący kolejno od najmłodszych klas zdali raport obecności swoich klas.

Następnie opiekun samorządu uczniowskiego Pan Bartosz Bodys wyczytał skład samorządu uczniowskiego:

 1. Soczyński Oliwier IV c
 2. Kozioł Maciej V a
 3. Lega Bartosz V a
 4. Grotnik Oliwia V b
 5. Siemczuk Anita V b
 6. Patra Kornel VI a
 7. Lewczuk Miłosz VII a
 8. Wiewióra Agnieszka VII a
 9. Soczyńska Maja VIII a
 10. Wiewióra Jakub VIII b
 11. Zielnik Cyprian VIII b
 12. Kułaga Julita III a
 13. Błaziak Kamila III a
 14. Łobodziński Bartosz III a
 15. Oleszczyńska Amelia III b
 16. Wnętrzak Julia III b
 17. Pilipczuk Wiktoria III b
 18. Kosmowski Bartosz III b

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została Wiktoria Pilipczuk - III b, zaś zastępcą Kozioł Maciej V a.

Galeria zdjęć

O Niepodległej


W dniach 16 – 17. 10. 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie obejrzeli film  pt.: "Jak feniks z popiołów". Został on wyprodukowany przez filmowe konsorcjum australijsko-brytyjsko-polskie pod kierunkiem australijskiego reżysera Petera Beveridge. Twórcy zafascynowani historią Polski XX wieku, zrealizowali dokument o historii Warszawy, zniszczeniach okresu II wojny światowej, a przede wszystkim o odbudowie stolicy oraz procesie odradzania się miasta. Narratorem filmu i jednym z jego pomysłodawców jest Mark Krawczyński - członek zespołu rozbudowującego gmach Opery w Sydney. Ojciec Marka, Zbigniew Krawczyński, był jednym z twórców projektu odbudowy warszawskiej Starówki.

Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki współpracy Biblioteki Szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczestniczyli w nim uczniowie klas: VII A, VII B, VIII B oraz III A i III B Gimnazjum.

Koordynatorami przedsięwzięcia były p. Violetta Stasiak, p. Jolanta Labiszak, p. Małgorzata Mazurek, p. Agnieszka Kotlarska, oraz p. Elżbieta Świderczuk, Joanna Zduńczuk z Biblioteki Miejskiej.

Galeria zdjęć

Dzień Edukacji Narodowej 


 

W piątek, 12 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości udział wzięli nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście w osobach: Burmistrza Miasta- p. Stanisława Bodysa, Przewodniczącego Rady Miasta -p. Roberta Szweda z radnymi, Komendanta komisariatu- p. Krzysztofa Żukowskiego, Dyrektora Miejskiego Przedszkola - p. Małgorzaty Wołosiuk, Prezesa Klubu Sportowego Sparta - p. Roberta Szokaluka, Kierownika Ciepłowni Miejskiej- p. Bogusława Jakubowskiego, Księży – Marka Chodorowskiego i Józefa Wierzchowskiego oraz Nauczycieli emerytów.

Oficjalną część uroczystości poprowadziła pani dyrektor Alicja Dorosz, która zwróciła uwagę na to jak trudna, wymagająca i odpowiedzialna jest praca nauczyciela. Złożyła pedagogom oraz pozostałym pracownikom szkoły serdeczne podziękowania i życzenia. Wzruszającym momentem było pożegnanie odchodzących na emeryturę pani wicedyrektor Grażyny Tymiakin oraz p. Jadwigi Niezbeckiej- wieloletniego pracownika kuchni.

Następnie głos zabrał  p. Stanisław Bodys, który również złożył życzenia nauczycielom i wręczył nagrody Burmistrza Miasta. Otrzymali je:p. Alicja Dorosz, p. Małgorzata Mazurek, p. Alicja Kosidło, p. Kamila Pilipczuk-Sowińska, p. Anna Klin, p. Ewa Hrycaj, p. Marta Stefańska, p. Mirosław Ożóg, p. Wojciech Modras.

Nagrody Dyrektora Szkoły z rąk p. Alicji Dorosz  otrzymali: p. Grażyna Tymiakin, p. Joanna Ćwikła,  p. Żanetta Kiermacz-Modras, p. Magdalena Komandowska, p. Agnieszka Kotlarska, p. Marek Krzywicki,  p. Jolanta, Labiszak , p. Violetta Stasiak, p. Ewa, Oleszczyńska, p.  Aneta Podgórniak p. Elżbieta Rura, p. Wojciech Sosnowski, p. Anna Włodarczyk, p. Renata Zawadzka-Świr, p. Renata Kolasa, p. Ewa Troć- Maziarz, p. Wioletta Tartakowska, p. Agnieszka Gepner, p. Agata Nieściór, p. Jacek Ziarkowski, p. Marek Pukas,  p. Dorota Tyrańska, p. Andrzej Wilczyński, p. Jadwiga Niezbecka, p. Iwona Wrona, p. Elżbieta Osmulska, p. Renata Pikuła, p. Marzena Szwed, p. Krzysztof Kiełczewski.

Po części oficjalnej uczniowie młodszych i starszych klas zaprezentowali część artystyczną.

Poprzez wiersze, piosenki oraz scenkę teatralną ukazali w humorystyczny sposób „Jeden dzień z życia w szkole”, który inaczej wygląda z punktu widzenia ucznia, a inaczej z perspektywy nauczyciela. Nie zbrakło życzeń i kwiatów.

    Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej został przygotowany przez panie: M. Mazurek, A. Nieściór, E. Sałek, K. Chybiak, A. Wenek,  oprawę muzyczną zapewnił p. M. Pukas wraz ze swoim zespołem.

Galeria zdjęć

Alfabet współczesnego Polaka - patrioty


::Przeczytaj informacje::

Wybory do Samorządu Uczniowskiego


Dnia 01.10.2018r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. O miejsce w SU ubiegały się 54 osoby z obu szkół. 
 

Za organizację i przebieg wyborów byli odpowiedzialni: p. W.Sosnowski, p.E.Troć-Maziarz, p.K.Pilipczuk-Sowińska, p.R.Zawadzka-Świr oraz p.E.Rura

Galeria zdjęć
 

Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej

Płatność za obiady w październiku


Płatność za obiady w październiku wynosi:   

23 x 3,70 zł = 85,10 zł
 
Jeśli uczeń nie będzie jadł obiadu, fakt ten należy zgłosić w przeddzień lub rano w dniu nieobecności
dziecka w szkole. Karteczki za niezjedzony obiad należy zwrócić. 
 
Płatność za obiady należy uiszczać do 15 każdego miesiąca.

Prosimy o przestrzeganie terminu i regulaminu.

Wycieczka edukacyjno-patriotyczna "Od zaborów do niepodległości w 1918 roku"


Relacja z wyjazdu

Zebranie z rodzicami


Dnia 20.09.2018 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie dyrekcji szkoły oraz wychowawców klas z rodzicami. Dotyczyło ono spraw związanych z działalnością szkoły, planowaniem kierunków działań na nowy rok szkolny, współpracy, spraw wychowawczych, związanych z bezpieczeństwem, organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zapoznania z dokumentami szkolnymi (WSO, PSO, Statutem Szkoły, Programami: Wychowawczym i Profilaktycznym).

Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za owocną współpracę w ubiegłym roku szkolnym, podkreśliła jak bardzo ceni sobie dobry kontakt z rodzicami i jednocześnie poprosiła o kontynuację podjętych działań. Poinformowała także o organizacji zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Po spotkaniu z dyrekcją rodzice udali się na zebrania z wychowawcami klas.

Kilka zdjęć...

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego


Apel z okazji rocznicy agresji sowieckiej na Polskę - 17 września 2018 r.


    W dniu 17.09.2018 r. w naszej szkole odbył się apel szkolny w związku z rocznicą napaści wojsk sowieckich na Polskę. Spektakl w wykonaniu uczniów klasy VI a pod kierunkiem  p. E. Hrycaj okazał się niezapomnianą lekcją historii, wspomnieniem wydarzeń, o których nie można zapomnieć. Nad oprawą muzyczną czuwał p. M. Pukas.

 

Fotogaleria zdjęć z apelu

Zebranie z rodzicami - 20.09.2018 r.


   Dyrekcja, Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

serdecznie zaprasza Rodziców na zebrania:

w dniu 20 września 2018 r. (czwartek)

o godz. 16.30  dla klas I-VI

o godz. 17.30 dla klas VII-VIII i III gimnazjum.

Zebrania odbędą się w następującym porządku:

- spotkanie ogólne z Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej

- zebrania z wychowawcami klas.

Sukces w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej - Projekt „Godność, wolność, niepodległość”


   

Narodowe Czytanie


    Odpowiedzieliśmy na apel Pary Prezydenckiej i przystąpiliśmy do akcji "Narodowego Czytania", zainaugurowanego w lutym. Tegoroczna odsłona odbywa się w roku 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, stąd wybór padł na "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

Głównym celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz uczczenie jubileuszu.

    Czytali dorośli dzieciom. W roli lektorów, prezentujących wybrane fragmenty powieści, wystąpiły panie dyrektor Alicja Dorosz i Grażyna Tymiakin oraz Jolanta Labiszak, Agnieszka Kotlarska i Ewa Hrycaj.

 

            Akcję przygotowała p. Agnieszka Kotlarska

Galeria zdjęć

Informacja dla rodziców dotycząca płatności za obiady


 1. Płatność za obiady we wrześniu przyjmowana jest do końca miesiąca (30.09.2018 r.) i wynosi: 15 x 3,70 zł = 55,50 zł.
 2. Jeśli uczeń nie będzie jadł obiadu, fakt ten należy zgłosić w przeddzień lub rano w dniu nieobecności dziecka w szkole. Karteczki za niezjedzony obiad należy zwrócić.
 3. Od października 2018 r. płatność za obiady należy uiszczać do 15 każdego miesiąca.

Prosimy o przestrzeganie terminu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


    Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa miesiące wspaniałych beztroskich wakacji. Nie tak łatwo pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, ścieżki górskie wśród zielonych lasów, szalone przygody, wakacyjnych przyjaciół. Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć nowy rok szkolny.

    Ale był taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się uczniów. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski. W tym roku mija 79 rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. My dzieci i młodzież przyrzekamy, że będziemy czcili pamięć poległych, otaczali szacunkiem żyjących żołnierzy, nigdy nie zapomnimy o naszej przeszłości.

    W ten sposób uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zainaugurowali nowy rok szkolny 2018/19.

    Część artystyczna zorganizowana została pod kierunkiem następujących nauczycieli:

    p. Agnieszki Kotlarskiej, p. Anny Włodarczyk, p. Marka Pukasa

Galeria zdjęć

 

Ogłoszenie - rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 3.09.2018 r. (poniedziałek) według następującego harmonogramu:

- 9.00 - Msza Święta

- 9.50 - złożenie kwiatów pod pomnikiem (rocznica wybuchu II wojny światowej)

-10.00 - uroczystość inauguracyjna w sali gimnastycznej

 

 


ROK SZKOLNY 2018/2019


Zakończenie roku szkolnego - fotorelacja


Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego - ogłoszenie!


Apel podsumowujący pracę w II okresie roku szkolnego 2017/18 - rozdanie nagród laureatom konkursów oraz wzorowym czytelnikom biblioteki szkolnej. Bezpieczeństwo w czasie wakacji.


    W dniu 18.06.2018 r.w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Rejowcu Fabrycznym p. Jackiem Wroną na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji. Uczniowie mieli okazję wysłuchać cenne rady i wskazówki na w/w temat, przypomnieli też sobie zasady dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Apel był też okazją do podsumowania przeprowadzonych konkursów, laureaci i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody. Radość była ogromna.

Galeria zdjęć z apelu

Jak nie czytam, jak czytam


8 czerwca Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym kolejny już raz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”, zainicjowanej przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”

Dzisiaj czytaliśmy dla Niepodległej. Młodsi uczniowie zgłębiali literaturę popularnych  polskich autorów natomiast starsi poezję i prozę o tematyce patriotycznej.

 Następnie klasy VI a, VII a i VII b udały się do Biblioteki Miejskiej. Pracownicy biblioteki p. Małgorzata Świderczuk i p. Karolina Kaszak czytały i recytował fragmenty prozy i wiersze nawiązujące do historii naszego kraju. Na zakończenie spotkania uczniowie chętnie wypożyczyli książki.

W promocję przedsięwzięcia włączyli się uczniowie, którzy wykonali plakaty reklamujące czytelnictwo oraz opracowali gazetki tematycznie związane z naszą Ojczyzną. Natomiast uczestnicy projektu edukacyjnego „Czytanie wciąga” na podstawie bajki o rybaku i złotej rybce nakręcili krótki film, który został wyświetlony uczniom klas I – IV.

Tego typu działania, uświadamiają wszystkim, że  czytanie jest przyjemne, a książka uczy, bawi, wzrusza, rozwija naszą wyobraźnię, wzbogaca przeżycia. Jest naszym najlepszym przyjacielem.

Koordynatorami akcji w naszej szkole byli nauczyciele bibliotekarze, p. Anna Klin, 
p. Małgorzata Mazurek, p. Agnieszka Kotlarska

Galeria zdjęć z akcji

Sukces naszych uczennic


    Dla uczennic  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym Amelii Oleszczyńskiej i Wiktorii Pilipczuk ogromnym sukcesem zakończyły się Wojewódzkie Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne, które odbyły się 6 czerwca 2018 r. 
 

Amelia Oleszczyńska – II miejsce
 

Wiktoria Pilipczuk – VII miejsce
 

Pragniemy pogratulować młodym lekkoatletkom uzyskania tak wyśmienitego wyniku i życzymy satysfakcji z osiąganych wyników, realizacji wszystkich zamierzeń oraz kolejnych rekordów.

Samorząd Uczniowski zaprasza na dyskotekę


Międzyszkolny Konkurs z biologii


08.06.2018 r. odbył się w naszej szkole międzyszkolny konkurs z biologii „ Znam swój organizm”, w którym wzięło udział 16 uczniów ze szkół z Rejowca Fabrycznego, Puław  i Pawłowa. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów organizmem ludzkim, jego funkcjonowaniem i  złożoną budową oraz promocja zdrowego sposobu życia, a także profilaktyka najczęstszych chorób społecznych i cywilizacyjnych.

Zmagania konkursowe składały się z dwóch etapów, do II zakwalifikowało się 4 uczniów, pomiędzy którymi rozegrała się walka o poszczególne miejsca. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Aleksandra Andruszczak -28/ 33pkt, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

II miejsce – Ewa Wójcik – 27 /33pkt,  Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

III miejsce – Martyna Dziubińska – 25 /33pkt,, Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

IV – miejsce – Bartosz Łobodziński – 20 /33pkt Gimnazjum Publiczne w Rejowcu Fabrycznym

Organizatorem konkursu była p. Anna Włodarczyk.

Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów o tematyce związanej z Janem Pawłem II


 

Wojewódzki konkurs wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

 

 

Laureaci:

Natalia Szczupak - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Nauczyciel – opiekun Joanna Ćwikła

 

Aleksandra Korzeniowska - Szkoła Podstawowaim. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lisznie

Nauczyciel – opiekun ks. Michał Bijak

 

Mateusz Kwiatek - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Sługi Bożego O. Jacka Woronieckiego W Kaniem

Nauczyciel – opiekun Agnieszka Kotlarska

 

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Pieśni i piosenki towarzyszące pielgrzymkom Jana Pawła II".

 

Laureaci:

 

Kategoria Szkoła Podstawowa

Igor Czechowski - Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

Nauczyciel – opiekun ks. Tomasz Atras

Ewa Wójcik - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Nauczyciel – opiekun Anna Klin

Michał Wójcik - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Nauczyciel – opiekun Anna Klin

Mikołaj Kiełczewski - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Nauczyciel – opiekun Anna Klin

 

Kategoria Gimnazjum

Hubert Sahadel - Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

Nauczyciel – opiekun ks. Tomasz Atras

 

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów
i przeprowadzenie konkursów.

 

NAGRODY I DYPLOMY ZOSTANĄ DOSTARCZONE DO SZKÓŁ

Wyniki ogólnopolskiej olimpiady matematycznej ALBUS


W kwietniu 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym uczniowie klas VI-VII oraz II i III  gimnazjum przystąpili do ogólnopolskiej olimpiady matematycznej ALBUS.

Ranking klas przedstawia się następująco:

 

klasy VI:

Oliwier Bielecki -24 miejsce/1294 uczestników

Jakub Kowalski -27 miejsce

Łukasz Guz -32 miejsce

Opiekun: Wojciech Sosnowski

 

klasy VII:

Ewa Wójcik -6 miejsce/1422 uczestników, tytuł laureata

Opiekun: Anna Klin

 

II gimnazjum:

Amelia Oleszczyńska -3 miejsce/816 uczestników, tytuł laureata

Bartosz Kosmowski -9 miejsce, tytuł laureata

Opiekun: Anna Klin

 

III gimnazjum:

Zuzanna Posturzyńska -15 miejsce/948 uczestników, wyróżnienie

Partycja Kostecka -20 miejsce

Opiekun: Aneta Podgórniak

 

Wszystkich gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Klauzule informacyjne


W związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO

w szkole obowiązują następujące klauzule informacyjne:

 

Klauzula informacyjna przy konkursach, zawodach, olimpiadach

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole

Klauzula informacyjna przy wycieczkach

Klauzula informacyjna w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

 

Publiczna prezentacja projektów edukacyjnych


Dnia 30 maja 2018 roku uczniowie klas II naszego gimnazjum zmierzyli się z przygotowaniem i zaprezentowaniem projektów edukacyjnych. Do 31 października uczniowie mogli wybrać temat projektu i przy wsparciu nauczycieli i opiekunów rozpoczęli realizację zadań związanych z projektem. 30 maja uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia - owoce kilkumiesięcznych, twórczych poszukiwań. Publiczności bardzo spodobały się te prezentacje.

    Kilka słów o projektach edukacyjnych:

   
   
 W roku szkolnym 2017/2018 w naszym gimnazjum projekty zrealizowane zostały przez uczniów klas II.
Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu lub kilku. 
    Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. 
    Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

    W naszej szkole zrealizowane zostały projekty o następującej tematyce:

 1. Promujemy wsparcie rówieśnicze

 2. Siła reklamy- promocja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Poczytajmy”

 3. Jesień w obiektywie ucznia

 4. Matematyka – to nie jest trudne

 5. Okoliczne dwory i ich historia

 6. Mapa sozologiczna Rejowca Fabrycznego

    Udział uczniów w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania w danym okresie roku szkolnego, w którym realizowany był projekt.
    Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Dzień Dziecka


Dnia 30.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym z okazji Dnia Dziecka odbyły się Mistrzostwa Szkoły w piłkę nożną.

Nawiązując do prawdziwych tradycji odbyło się losowanie państw i grup mundialowych. Uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali plakaty transparenty zagrzewające do walki, a zawodnicy poszczególnych drużyn przybrali barwy wybranych państw.

Mecze jak na prawdziwych mistrzostwach odbywały się systemem pucharowym i w duchu fair-play.

 

Mistrzostwa w kategorii SP wygrała Brazylia ( klasa VI a)

 • II miejsce – Niemcy (klasa V a)

 • III miejsce – Senegal (klasa IV a)

 •  

  W kategorii gimnazjum:

  Mistrzowie – Polska (klasa III b

 • II miejsce – Japonia (klasa VII a)

 • III miejsce – Francja (klasa VII b)

 •  

  Nagrody wręczyła pani Dyrektor Alicja Dorosz dziękując wszystkim za zdrową i sportową rywalizacje oraz udział w tak ważnym dniu jakim jest Dzień Dziecka.

  Bardzo dziękujemy za udział w sportowych emocjach mówiąc do zobaczenia za rok, a nawiązując do zwycięstwa POLSKI mamy nadzieję, że nie jest ono przypadkowe.

  Serdeczne podziękowania kierujemy do Radnych Rady Miasta, a w szczególności pana Mariusza Gramsa za podarowanie dzieciom słodyczy i napojów, Radzie Rodziców i pani Dyrektor Alicji Dorosz za ufundowanie nagród.

   

  Szkolny mundial przygotowali: p. Magdalena Komandowska, p. Bartosz Bodys, p. Elżbieta Rura, p. Jacek Ziarkowski, oraz p .Renata Zawadzka-Świr.

  Impreza profilaktyczna NIEĆPA


      Jak co roku nasi uczniowie wzięli udział w organizowanej w ramach cyklu imprez profilaktycznych NIEĆPA. Tym razem obejrzeli występ Ewy Farnej, która szturmem podbiła polskie listy przebojów i serca polskich słuchaczy, wydając takie hity jak Cicho, Ewakuacja, Bez Łez, Na Ostrzu, Bumerang, Wszystko albo Nic oraz absolutny hit ostatnich tygodni, piosenka Echo zaśpiewana w duecie z Kaen i wiele, wiele innych. Jako support zagrał zespół STO% z Piotrkiem Nagielem - muzykiem, który współpracował z całą plejadą polskich gwiazd sceny rockowej.

  Nauczyciele odpowiedzialni: p. Ewa Troć-Maziarz, p. Kamila Pilipczuk-Sowińska, p. Aneta Podgórniak, p. Marta Stefańska

  Z potrzeby serca... "Dla Nadii" i "Kubusiowi" - podsumowanie akcji charytatywnych


      Szkolny Samorząd Uczniowski pod kierownictwem uczennic Zuzanny Parady i Zuzanny Posturzyńskiej organizował akcje mające na celu zebranie funduszy na leczenie ciężko chorych dzieci z naszego miasta - Nadii Karpiuk i Kubusia Kusego. Cała społeczność szkolna była zaangażowana w/w przedsięwzięcia dzięki czemu udało się zebrać dla każdego dziecka po osiemset siedemdziesiąt złotych, które zostały już przekazane wraz ze słodkim upominkiem. 
   

  W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy darczyńcom.
  Opiekę nad SU sprawują: p. M.Stefańska oraz p.W.Sosnowski

   

  Fotogaleria z akcji

  Biwak w Zwierzyńcu


  W środę 23 maja pojechaliśmy na wycieczkę-biwak do Zwierzyńca. Nasza grupa liczyła przeszło czterdzieści osób, a naszymi opiekunami byli: pani Agnieszka Gepner, pan Marek Krzywicki, pan Bartek Bodys i oczywiście główny organizator pan Wojtek Sosnowski. Kiedy dotarliśmy na miejsce była piękna, słoneczna pogoda, która jednak szybko przerodziła się w burzę z piorunami. W momencie kiedy wszyscy zastanawialiśmy się jak duży jest nasz pech, ponownie wyszło słońce. W mgnieniu oka wszyscy opuścili swoje domki zaczęli grać w siatkówkę, opalać się, czy po prostu rozmawiać siedząc na ławeczkach. Około godziny szesnastej wybraliśmy się na spacer nad pobliskie stawy Echo. Droga jednak nie mogła obyć się bez malutkiego przystanku, jakim były lody, ale nie byle jakie, bo nie dość, że tradycyjne to jeszcze najlepsze w mieście. Wieczorem mieliśmy czas wolny, który mogliśmy spędzić integrując się z naszymi znajomymi. Kolejnego dnia główną atrakcją był spływ kajakowy, co prawda nikt nie wpadł do wody, ale kilku kolizji nie dało się uniknąć. Niektórzy płynęli po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Wieczorem wybraliśmy się na spacer na Piaseczną Górę, gdzie pani Agnieszka zrobiła nam krótką lekcję geografii. Kiedy wróciliśmy do ośrodka pan Wojtek czekał na nas z kolacją, która była w formie grilla. Po zjedzeniu smacznych kiełbasek mieliśmy trochę czasu dla siebie, spora część osób postanowiła spędzić ten czas aktywnie i bawiła się w chowanego, a reszta odpoczywała w obrębie swoich domków. W piątek w samo południe pożegnaliśmy Zwierzyniec, ale wspomnienia z tej wycieczki zostaną na długo w naszej pamięci. Mogliśmy lepiej poznać kolegów i koleżanki, ale i naszych nauczycieli, którzy pokazali nam się z trochę innej strony niż w szkole.

  Relacja uczennicy III a Zuzanny Posturzyńskiej

  Biwak w obiektywie...

  Dzień otwarty dla rodziców - 4.06.2018 r.


  Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

  zapraszają Rodziców na Dzień Otwarty

  w dniu 04.06.2018 r. (poniedziałek)

  w godzinach 16.00-17.00.

  Ogłoszenie

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym informuje, iż

  1 czerwca 2018 r.(piątek)

  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Nauczyciele będą pełnić dyżur w godzinach 8.00-16.00.

  Akcja sadzenia Dębów Niepodległości


  "Zaszumiały gałęzie wiekowego dębu,
  Wiatr psotny zawieruszył się w jego koronie.
  Tylko pień, niby pomnik, stoi niewzruszenie.
  "

  I takim pomnikiem będzie nasz "Dąb niepodległości – silnym i rosnącym na chwałę Polski!"

      Dnia 25 maja 2018 roku na terenie naszej szkoły w obecności pań Dyrektor – Alicji Dorosz i Grażyny Tymiakin oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego posadzono “Dąb Niepodległości”. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wzięliśmy udział w akcji sadzenia “Dębów Niepodległości”, która odbywa się pod patronatem Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Serdecznie dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwu w Chełmie za przekazana sadzonkę. Mamy nadzieję, że drzewko będzie rosło, aż stanie się silnym i rozłożystym dębem - niemym świadkiem kolejnych lat naszych dziejów.

  Akcję - we współpracy z paniami Dyrektor–koordynowali nauczyciele historii – pani Żanetta Kiermacz-Modras i Wojciech Modras.

  Kilka zdjęć...

  LIST WOJEWODY LUBELSKIEGO

  źródło(https://poezja.org/utwor/47479-sonet-o-d%C4%99bie/)

  Monitoring wizyjny


  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja, 22 -170 Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 18, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany

  Kamery zewnętrzne:

  -         wejście do gimnazjum,

  -         brama wjazdowa do gimnazjum,

  -         południowo – wschodnia elewacja budynku (kamery umieszczone wzdłuż budynku szkoły,

  -         wejście do Szkoły Podstawowej,

  -         boczne wejście od strony południowej (kuchnia, przedszkole),

  -         brama wjazdowa przy stacji trafo.

  Kamery wewnętrzne:

  -         główne korytarze,

  -         hol,

  -         szatnie,

  -         sala gimnastyczna,

  -         korytarz przy sali gimnastycznej.

      Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja, 22 -170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 18.

      Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących 
  w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

  II MEMORIAŁ im. ZBIGNIEWA SZCZEPAŃSKIEGO


   

      Dnia 21 maja 2018 r. na Stadionie Miejskim w Rejowcu Fabrycznym odbył się II Memoriał im. Zbigniewa Szczepańskiego - zasłużonego propagatora sportu i mieszkańca miasta. Organizatorem biegu była Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, a honorowy patronat objął Burmistrz Miasta pan Stanisław Bodys.

      W imprezie uczestniczyły reprezentacje okolicznych szkół: Rejowca Fabrycznego, Rejowca, Liszna, Pawłowa, Wólki Kańskiej i Kaniego oraz przyjaciele i byli wychowankowie trenera Zbigniewa Szczepańskiego. Gości serdecznie powitała Dyrektor szkoły pani Alicja Dorosz, życząc wszystkim udanego startu.

      Biegi odbywały się w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz bieg główny, w którym pobiegli dorośli. Wszyscy uczestnicy Memoriału otrzymali pamiątkowe medale, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, w każdej kategorii wiekowej, puchary. Zawody zakończyły się słodkim poczęstunkiem.

      Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy to Magdalena Komandowska, Bartosz Bodys, Elżbieta Rura, Renata Zawadzka-Świr.

   

  ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH

   

  Dziewczęta klasy IV

  I miejsce – Angelika Rokita- SP Pawłów

  II miejsce Julia Borys – SP Wólka Kańska

  III miejsce – Aleksandra Brzyszko – SP Rejowiec

   

  Chłopcy Klasy IV

  I miejsce – Dawid Kubicki – SP Rejowiec Fabryczny

  II miejsce – Dawid Rzeźniczuk- SP Rejowiec

  III miejsce – Maciej Kozioł – SP Rejowiec Fabryczny

   

  Dziewczęta klasy VI

  I miejsce – Paulina Kaliszewska- SP Rejowiec

  II miejsce – Karolina Majewska- SP Rejowiec

  III miejsce- Agnieszka Świetlicka- S P Liszno

   

  Chłopcy klasy VI

  I miejsce – Hubert Krzyżanowski – SP Rejowiec Fabryczny

  II miejsce- Jakub Mikucki – Rejowiec

  III miejsce – Patryk Socha- Pawłów

   

  Dziewczęta klasy VII i gimnazjalne

  I miejsce- Amelia Oleszczyńska – SP Rejowiec Fabryczny

  II miejsce – Martyna Tomala- Rejowiec

  III miejsce- Julia Kubina- Rejowiec

   

  Chłopcy Klasy VII i gimnazjalne

  I miejsce- Jakub Marczuk- Rejowiec

  II miejsce – Kamil Joska – SP Rejowiec Fabryczny

  III miejsce – Jakub Kamiński- SP Rejowiec Fabryczny

   

  Bieg główny

  I miejsce – Tomasz Jarmuszyński

  II miejsce- Władysław Iwanicki

  III miejsce Kazimierz Sysa

   

  Galeria zdjęć

  Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości


  Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w inicjatywach związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Otrzymaliśmy od PERN S.A. i Banku Pocztowego działających we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych materiały edukacyjne pt. “Dla Niepodległej”, które są wykorzystywane na lekcjach historii.

  Dnia 23 maja 2018 roku klasa II “b” oglądała film z tych zasobów pt. “Od Komendanta do Marszałka”. Projekcja przeniosła uczniów w czasie i była cennym źródłem wiedzy o Józefie Piłsudskim i historii odzyskania niepodległości.

      Sponsorom dziękujemy za materiały edukacyjne!

  Kilka zdjęć...

  Papieskie konkursy


  Zapraszamy do uczestnictwa w dwóch konkursach, tematycznie związanych z życiem  i działalnością Jana Pawła II:

   

  - IV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II pod hasłem: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest”. Jan Paweł II 

  - IV WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „Pieśni i piosenki towarzyszące pielgrzymkom Jana Pawła II”.

   

                  Organizatorem konkursów jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, kierowane są do uczniów gimnazjum i szkół podstawowych.

   

  Szczegóły w załącznikach:

  Karta zgloszenia do konkursu na prezentacje 2018

  Karta zgloszenia do konkursu wiedzy 2018

  Klauzula informacyjna przy konkursach

  Konkurs na prezentację 2018

  WOJEWODZKI KONKURS WIEDZY O JP II 2018

  Atrakcyjna edukacja


      Zaelektryzowani - to nazwa warsztatów i pokazów z dziedziny przyrody, chemii i fizyki, które miały miejsce 14.05.2018 r. w naszej szkole. W ramach zajęć ponad 150 uczniów klas I – VII szkoły podstawowej  i II- III gimnazjum, podzielonych na trzy grupy wiekowe,  obejrzało eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi. Prezentowane były doświadczenia związane z ciekłym azotem, wytwarzaniem wodoru i zabawy z helem oraz zabawy z kondensacją, powstawaniem wirów pierścieniowych i wodorową mambą. Poziom warsztatów dostosowany był do grupy wiekowej  uczestników i pozwalał na ich czynny udział w prezentowanych eksperymentach.

      Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w tych zajęciach, podczas których połączono edukację z zabawą.

  Osobami, które umożliwiły organizację tych pokazów w szkole były: p. Anna Włodarczyk i p. Wojciech Sosnowski

  Kilka zdjęć...

  Apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja


      Dnia 08.05.2018 r. odbył się uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski uczniowie naszej szkoły przygotowali część artystyczną. Młodzi aktorzy w poetycki sposób przybliżyli to doniosłe wydarzenie i jego następstwa mające wpływ na losy wielu pokoleń Polaków. Na scenie pojawił się również szkolny chór pod kierownictwem pana Marka Pukasa, który uświetnił obchody uroczystymi pieśniami. 3 Maja nasi uczniowie mieli okazję zaprezentować występ społeczności lokalnej, podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji. W tym również dniu  Dyrekcja szkoły a także uczniowie złożyli kwiaty przy Pomniku Pamięci. Apel przygotowali nauczyciele:  Beata Parada, Kamila Pilipczuk – Sowińska, Marta Stefańska Marek Krzywicki, Marek Pukas.

  Galeria zdjęć z uroczystości

  Sukces naszych uczniów - "Bezpieczna Szkoła"


  SUKCES NASZYCH UCZNIÓW !

  1 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE i 3 W POLSCE

  W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

  "BEZPIECZNA SZKOŁA"

  14 uczniów Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym brało udział w Ogólnopolskim Konkursie “Bezpieczna szkoła”.

  Odnieśli sukces i zajęli zespołowo 1 miejsce w województwie lubelskim i 3 miejsce w Polsce na 161 szkół uczestniczących w tych zmaganiach.

  Ogólna liczba uczestników z całego kraju to 3528 uczniów.

   

  Wyniki z podziałem na poszczególne poziomy są jeszcze lepsze :

          Poziom 3 (gimnazjum) – 1 miejsce w Polsce

  Poziom 2 (klasy V-VI ) – 2 miejsce w Polsce

         Poziom 1 – (klasy IV) - 1 miejsce w Polsce

   

  Najlepsze 7 miejsce i dyplom wyróżnienia otrzymała uczennica Amelia Oleszczyńska z klasy II b gimnazjum.

  11 miejsce: Aleksandra Moniakowska – II b gimnazjum i Anita Siemczuk - IV b.

  13 miejsce: Oliwia Grotnik - IV b.

  17 miejsce: Mikołaj Krzywicki – VI b i Weronika Wąsikowska – VI b.

  Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z bezpieczeństwa oraz zdrowego trybu życia w szkole jak i poza nią.

  Uczniów do konkursu przygotowywała pani Ewa Oleszczyńska.

  OGŁOSZENIE - Zebranie z rodzicami


  Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym serdecznie zapraszają Rodziców na zebrania:

  w dniu 7 maja 2018 r. (poniedziałek)

  o godz. 16.00 dla klas gimnazjalnych II -III

  oraz o godz. 16.30 dla klas I-VII.

  7 maja 2018 r. jest również Dniem Otwartym, nauczyciele będą pełnić dyżur w godzinach 16.00-18.00.

  Ogłoszenie o dniach wolnych


  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym informuje, iż

  dni: 30 kwietnia, 2 maja oraz 4 maja 2018r.

  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Rocznica kanonizacji świętego Jana Pawła II


      Z okazji rocznicy kanonizacji Świętego Jana Pawła II 24 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który był zarówno hołdem oddanym przez uczniów szkoły największemu Polakowi wszechczasów,  jak też podziękowaniem za jego pontyfikat, będący niepowtarzalnym darem dla każdego z nas. Przytaczane przez młodych aktorów słowa “nie ma życia na próbę, nie ma też miłości na próbę …” nakłaniały widzów do refleksji nad wartościami w życiu człowieka. Śpiewem i recytacją uczniowie uczcili pamięć wielkiego Polaka-Papieża, wychowawcy i przyjaciela młodzieży, który dał świadectwo niezwykłej siły ducha, wiary, miłości Boga i człowieka . Był uosobieniem dobra, prawdy i mądrości. Jego obecność na zawsze została zapisana w życiu każdego z nas. 

  Powyższy program artystyczny zaprezentowano również mieszkańcom naszego miasta podczas Mszy Świętej, w naszym kościele parafialnym.

  Uroczystość została przygotowana przez zespół nauczycieli: p. J.Ćwikłę, p. R.Zawadzka-Świr, p. E.Rurę, p. M.Stefańską, p. E.Oleszczyńską, p. M.Pukasa.

  Fotogaleria

  HARMONOGRAM OBCHODÓW 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


  W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 “Rokiem dla Niepodległej”. 

   

  Harmonogram obchodów w naszej szkole:

  1. Posadzenie obok szkoły “Dębu niepodległości”.

  2. Lekcja historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum na temat odzyskania niepodległości (wrzesień 2018).

  3. Oglądanie filmów (na godzinach wychowawczych) związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę (wrzesień 2018 / październik 2018).

  4. Szkolny historyczny konkurs o tytuł “Mistrza wiedzy o Niepodległości” (październik 2018).

  5. Mini wystawa:

   • Tablica zawierająca informacje o Józefie Piłsudskim i jego wizycie w Rejowcu Fabrycznym.

   • Tablica na temat tzw. “Mogiły” – jedynego zabytku z okresu I wojny światowej w naszym miasteczku.

   • Gen. Stanisław Dowoyno-Sołłohub uczestnik bitwy na rejowieckich polach w 1914 roku i jego związki z Rejowcem Fabrycznym.

  1. Warsztaty robienia flag i kotylionów na zajęciach technicznych i plastyce,a następnie obdarowanie nimi mieszkańców Rejowca Fabrycznego (wrzesień 2018 / październik 2018).

  2. Mini maraton filmowy pt. “W hołdzie dla Niepodległej” (październik 2018 /listopad 2018), np.:

   • “Padarewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy”.

   • “Bronisław Piłsudski – zapomniany bohater”.

   • Inne patriotyczne filmy według propozycji nauczycieli i uczniów.

  1. “Dzień Biało-Czerwony” w szkole – uczniowie przychodzą na zajęcia ubrani w barwy narodowe (listopad 2018).

  2. Dzień Józefa Piłsudskiego w szkole (listopad 2018):

   • Wykonanie gazetki ściennej.

   • Oglądanie filmu o Marszałku.

   • Apel szkolny poświęcony sylwetce tego bohatera narodowego.

   • Tablica informacyjna: “Związki Józefa Piłsudskiego z Rejowcem Fabrycznym i jego okolicami”.

  1. Szkolny bieg dla Biało-Czerwonej lub turniej sportowy (październik 2018/ listopad 2018) .

  2. "Szkolna Kawiarenka" z piosenkami patriotycznymi (październik 2018/ listopad 2018) .

  3. Konkurs plastyczny: 100 lat Niepodległości (październik 2018/listopad 2018).

  4. Uroczysta akademia - 9 listopada 2018 r.

  5. Udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości (11.11.2018).

  Podejmowanie działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości - we współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami.

  Matematyczny sukces naszych gimnazjalistek


      W dniu 23 kwietnia 2018 r. uczennice naszej szkoły: Patrycja Kostecka, Zuzanna Posturzyńska i Amelia Oleszczyńska odebrały nagrody za zdobycie II miejsca w XV konkursie matematycznym dla gimnazjalistów "Po co ja się tego uczę?", który odbył się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Uczennice zmagały się z zadaniami, które miały na celu ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Dotyczyły one obliczeń procentowych (podatek Vat, dochodowy, lokaty bankowe) i zastosowania matematyki w fizyce i chemii. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z powiatu chełmskiego.

   

  Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem p. Anety Podgórniak i p. Anny Klin.

   

   

  Dar serca dla Hospicjum


    Jak co roku Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym zorganizował akcję charytatywną na rzecz Hospicjum im.Małego Księcia w Lublinie. Aby zebrać jak najwięcej środków w kwietniu w szkole odbyły się kiermasze ciast, na które serdecznie zaproszono wszystkich o WIELKICH SERCACH chcących wesprzeć ten szczytny cel. 

  Działania te zostały poprzedzone prelekcjami z wychowawcami dotyczące działalności hospicjum i ich podopiecznych. Nad przedsięwzięciem czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p.Marta Stefańska oraz p.Wojciech Sosnowski, którzy wraz z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami propagują wśród uczniów ideę wolontariatu. Akcja charytatywna  spotkała się z ogromnym entuzjazmem całej społeczności. Tak ogromne zaangażowanie i empatia wobec podopiecznych hospicjum jest naprawdę wzruszająca i zasługuje na wielki szacunek.

  Zebrano kwotę 1300 złotych, którą przekazano na konto hospicjum.

  Wspólnie  dyrekcja, rodzice, nauczyciele, uczniowie  i wszyscy pracownicy szkoły propagują wolontariat, zatem wspólnie podziękowali wszystkim darczyńcom za wkład wniesiony w pomoc potrzebującym.

  Galeria zdjęć

  Historyczny kwiecień!


      Od kilku lat kwiecień to miesiąc, który w naszej szkole poświęcamy na poznawanie historii związanej z II wojną światową, szczególnie skupiamy się na mordzie katyńskim.

      Klasy VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum uczestniczą w działaniach mających na celu upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 r. Przypominamy uczniom, że wśród zamordowanych wówczas Polaków znajdował się oficer pochodzący z Rejowca – major Andrzej Gwardjan.

      Tegoroczne działania to:

  - przygotowanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „ Jesteśmy”

  - obejrzenie filmu w reżyserii A. Wajdy „ Katyń”

  - zapoznanie uczniów wymienionych wyżej klas z materiałem zgromadzonym w gazetce szkolnej

  - krótka lekcja historii przeprowadzona przez p. A. Kotlarską i p. A. Włodarczyk

  - rozwiązywanie krzyżówki historycznej poświęconej zbrodni katyńskiej

  - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy kamieniu upamiętniającym majora A. Gwardjana

   

  Osobami odpowiedzialnymi są :p. A. Kotlarska i p. A. Włodarczyk

  Zdjęcia z obchodów

  DZIEŃ OTWARTY - 9 kwietnia  2018 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 17.00
   

  Zapraszamy 9 kwietnia 2018 r.

  Konkurs matematyczny " Po co ja się tego uczę?"


      W dniu 22 marca 2018 r. uczennice naszej szkoły: Patrycja Kostecka, Zuzanna Posturzyńska i Amelia Oleszczyńska wzięły udział w konkursie matematycznym "Po co ja się tego uczę?", który odbył się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Uczennice zmagały się z zadaniami, które miały na celu ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Dotyczyły one obliczeń procentowych (podatek Vat, dochodowy, lokaty bankowe) i zastosowania matematyki w fizyce i chemii. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z powiatu chełmskiego. Wyniki konkursu poznamy w dniu 23 kwietnia 2018 r. podczas Dni Otwartych IV LO w Chełmie.

  Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem p. Anety Podgórniak i p. Anny Klin.

   

  Sport, zabawa, adrenalina - czyli wycieczka do Lublina


  Dnia 22 marca 2018 roku uczniowie klas: VI b, VII a i VII b oraz klas II a i II b gimnazjum uczestniczyli w rekreacyjnej wycieczce do Lublina. Najpierw brali udział w sportowych zajęciach na trampolinach w „Manii skakania”,  gdzie mieli możliwość nie tylko wspaniałej zabawy, ale i ćwiczenia własnej kondycji fizycznej. To pierwszy park trampolinowy w naszym mieście wojewódzkim - kompleksowe centrum rozrywki dla małych i dużych, a w nim: trampoliny poziome i skośne, basen z gąbkami, do którego można skakać z trampolin, zjazd tyrolski, zapasy na trampolinach i wiele innych atrakcji. Zabawa była przednia.

  Następnie udali się do kina „Cinema City” i obejrzeli film pt. „Każdego dnia” oparty na bestsellerowej powieści Dawida Levithana, jednego z najpopularniejszych twórców literatury młodzieżowej. Wszyscy wrócili do domu zrelaksowani i w wyśmienitych humorach. Wyjazd zorganizowały panie: Agnieszka Kotlarska, Anna Klin, Ewa Oleszczyńska, Żanetta Kiermacz-Modras i Jolanta Labiszak.

  Pierwszy Dzień Wiosny


      21 marca w naszej szkole obchodzony był pierwszy Dzień Wiosny; jak co roku pod hasłem zdrowego stylu życia jako kontynuacji programu Zielona Aleja (inspirowanego programem SANEPIDu “Trzymaj Formę”) . Celem akcji było propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, zachęcanie do zdrowego stylu życia, a także integracja środowiska szkolnego. W bieżącej edycji konkursu, zadaniem każdego zespołu klasowego było przygotowanie zdrowych potraw (sałatek, przekąsek, kanapek, deserów, napojów i innych). Istotna była także prezentacja potraw znajdujących się na danym stoisku klasowym. Dodatkowym elementem rywalizacji było ułożenie przez klasę wiersza na tamta zdrowia. Jury w składzie: Pani Dyrektor Alicja Dorosz, Pani Wicedyrektor Grażyna Tymiakin, szefowa szkolnej kuchni – pani Marzena Szwed oraz intendent Pani Marianna Błaszczuk, wyłoniło zwycięskie klasy; I miejsce klasa VI a, II miejsce klasa VI b, III miejsce klasa IV b, gimnazjum i VII klasy: I miejsce klasa II b, II miejsce klasa VII b, III miejsce ex aequo klasa VII a i II a.

      Tego dnia ogłoszono, także wyniki szkolnego Plebiscytu Życzliwości. Była to okazja do refleksji nad tym, czym jest zjawisko dyskryminacji i braku tolerancji. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od dawna czynią starania, aby wprowadzić modę na życzliwość i kulturę osobistą. Jak co roku, społeczność szkolna, doceniła tych, którzy tę właśnie życzliwość światu okazują i po raz kolejny wybrała szkolnego Króla i Królową Życzliwości. W klasach I-III Szkoły Podstawowej Królową Życzliwości została Lena Pilipczuk, Królem zaś Paweł Klin. W klasach IV – VII Szkoły Podstawowej Królową Życzliwości została Adela Niedziałek, Królem zaś Mateusz Wiewióra. W Gimnazjum Królową Życzliwości została Natalia Więch, Królem zaś Kamil Gierczak.

      Ten jakże miły dzień zakończyły klasowe zawody sportowe w grach drużynowych.

      Za organizację akcji odpowiedzialny był Samorząd Uczniowski, opiekunowie: p. Marta Stefańska, p. Wojciech Sosnowski, p. Kamila Pilipczuk-Sowińska, p. Renata Świr-Zawadzka, p. Ela Rura, p. Magdalena Komandowska, p. Ewa Troć-Maziarz.

  Galeria zdjęć z Dnia Wiosny

  Dzień Matematyki


     

   

      W dniach 12-14 marca 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Matematyki pod hasłem: "Matematyka od kuchni", pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Były to dni, w których królowała matematyka. Ważność wydarzenia podkreślał plakat wykonany przez uczniów klasy VII b. Nauczyciele matematyki we współpracy ze Stowarzyszeniem Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patronem merytorycznym e-math.pl wyświetlili uczniom klas IV-VII oraz II gimnazjum prezentację składającą się z pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Rozwiązywanie zadań poprzez zabawę było innym podejściem do przedmiotu i pokazało uczniom jasną stronę tej królowej nauk. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali nagrody w postaci bardzo dobrych ocen.

  KONKURS RECYTATORSKI  poezji Lucyny Lipińskiej


   

     Dnia 16 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym odbył się konkurs recytatorski poświęcony poezji Lucyny Lipińskiej. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, które reprezentował pan Stefan Kurcewicz, pan Andrzej Kosz (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie) oraz pani Maria Rejman, przewodnicząca tegorocznego jury.

  Honorowy patronat objęli:

  - Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny,

  - Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny,

  - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,

  - Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

  Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Dorosz - powitała zaproszonych gości: pana Burmistrza Stanisława Bodysa, pana Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisława Krupę, pana Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dr. Grzegorza Figla, panią kustosz Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Dorotę Mościbrodzką, pana Stanisława Lipińskiego wraz z rodziną, radnego Miasta Rejowiec Fabryczny pana Mariusza Gramsa oraz uczestników konkursu wraz  z opiekunami. Następnie przewodnicząca jury pani Maria Rejman przedstawiła członków komisji konkursowej: p. Dorotę Mościbrodzką, p. Małgorzatę Lipińską – wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie, p. Joannę Zduńczuk z Biblioteki Publicznej w Rejowcu Fabrycznym, p. Katarzynę Michałowską – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym.

   

  W konkursie wzięło udział ponad 20 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Młodzi miłośnicy poezji nauczycielki i bibliotekarki z Rejowca Fabrycznego deklamowali po dwa jej utwory, za które otrzymali 6 nagród, 2 wyróżnienia i 2 nagrody specjalne ufundowane przez męża Lucyny Lipińskiej. 

   

   

  Laureaci:

   

  Kategoria: GIMNAZJUM

   

  I miejsce – Daria Olejnik – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie,

  II miejsce – Weronika Wenecka - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie,

  III miejsce – Nikodem Kopniak - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym. 

   

  Wyróżnienie:

  Aleksandra Nachuniak – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu.

   

  Kategoria: LICEUM

   

  I miejsce Daniel Orłowski - Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Siedliszczu,

  II miejsce – Michał Brańka - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie,

  III miejsce – Agnieszka Górna I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

   

  Wyróżnienie:

  Natalia Lekan - Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Siedliszczu.

  Nagrody specjalne trafiły do Darii Olejnik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie i Michała Brańki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

   

  Współorganizatorzy konkursu ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym:

   p. Grażyna Tymiakin, p. Agnieszka Kotlarska, p. Jolanta Labiszak

    

  Sponsorzy nagród:

  - Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny,

  - Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny.

   

  Galeria zdjęć z konkursu

  Wyniki ogólnopolskiej olimpiady matematycznej


   

      W dniu 09.01.2018r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym uczniowie klas IV-VII oraz I i II  gimnazjum przystąpili do ogólnopolskiej olimpiady matematycznej OLIMPUS (sesja zimowa).

   

  Ranking klas przedstawia się następująco:

   

  klasy IV:

  Damian Bilik - 29 miejsce/4408 uczestników

  Oliwia Grotnik -30 miejsce

  Anita Siemczuk -34 miejsce 

  Karolina Tracichleb -40 miejsce 

  Artur Sikorski -41 miejsce 

  Dawid Kubicki -43 miejsce 

  Opiekun:Aneta Podgórniak

   

  klasy V:

  Rafał Franaszczak -26 miejsce/3016 uczestników

  Patrycja Czupryn -36 miejsce
  Kinga Koper -36 miejsce
  Igor Zawada -39 miejsce
  Adrianna Krupińska -40 miejsce
  Opiekun:Ewa Oleszczyńska

   

  klasy VI:

  Jakub Kowalski -23 miejsce/2398 uczestników

  Oliwier Bielecki -25 miejsce
  Mikołaj Krzywicki -31 miejsce
  Łukasz Guz -37 
  miejsce

  Opiekun:Ewa Oleszczyńska, Wojciech Sosnowski

   

  klasy VII:

  Ewa Wójcik -19 miejsce/2544 uczestników

  Aleksandra Andruszczak -27 miejsce
  Opiekun:Anna Klin

   

  II gimnazjum:

  Amelia Oleszczyńska -3 miejsce/1869 uczestników, tytuł laureata

  Bartosz Łobodziński -11 miejsce
  Bartosz Kosmowski -16 miejsce
  Dawid Semeniuk -28 miejsce
  Opiekun:Anna Klin

   

  III gimnazjum:

  Zuzanna Posturzyńska -15 miejsce/1866 uczestników

  Wiktoria Sikorska -32 miejsce
  Dagmara Jakubowska -33 miejsce
  Opiekun: Aneta Podgórniak,
  Ewa Oleszczyńska

   

  Wszystkich gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

  Trzecioklasiści poznali ofertę szkół średnich


  “Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.”

  Konfucjusz

      Dnia 13 marca 2018 roku uczniowie klas III naszego gimnazjum brali udział w Giełdzie Szkół – EDUwybory 2018 zorganizowanej w Chełmie.

  Już za 2 miesiące gimnazjaliści staną przed koniecznością wyboru swojej ścieżki zawodowej i będą musieli zdecydować się na placówkę, w której chcą kontynuować naukę. Chcąc im pomóc w hali MOSiR przygotowano kompleksową ofertę edukacyjną szkół średnich z Chełma i okolic. Uczniowie mogli porozmawiać z uczniami i nauczycielami, a także obejrzeć materiały reklamowe przygotowane na to wydarzenie.

  Brali też udział w spotkaniu z psychologami i przedstawicielkami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Warto wspomnieć, ze tegoroczna giełda to już 22. edycja tego wydarzenia.

  Wyjazd zorganizowała pani pedagog Ewa Troć –Maziarz we współpracy z wychowawcami klas III – panem Wojciechem Sosnowskim, panem Wojciechem Modrasem i panią Żanettą Kiermacz-Modras.

   

   

  Terminy indywidualnych konsultacji dla rodziców


  Terminy konsultacji: Pobierz w pliku tekstowym

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca  2018 r.


   

      Dnia 1.03.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym odbył się apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. To święto państwowe ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 4 lutego 2011 roku. Stanowi ono hołd składany bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

      Wybrana data nie jest przypadkowa. Upamiętnia bowiem rocznicę stracenia członków ostatniego Zarządu Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”, zamordowanych strzałami w tył głowy w 1951 roku, w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

      Montaż słowno – muzyczny był krótką lekcją historii, którą rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Dorosz - powitała zaproszonych gości: kombatantów, pana Burmistrza Stanisława Bodysa, panią Dyrektor Przedszkola Miejskiego Małgorzatę Wołosiuk, duszpasterzy naszej parafii, rodziców, grono pedagogiczne, pracowników i uczniów.

      Tradycją naszej szkoły jest organizowanie konkursu na prezentacje multimedialną pt. “Żołnierze Wyklęci”. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy:

   

  W kategorii szkoła podstawowa klasy VI-VII :

  I miejsce – Mikołaj Krzywicki

  II miejsce – Weronika Wąsikowska

  III miejsce – Ewa Wójcik

  Wyróżnienie: Natalia Szczupak

   

  Kategoria – gimnazjum klasy II-III

  I miejsce – Zuzanna Posturzyńska

  II miejsce – Kamila Błaziak

  III miejsce – Sebastian Czupryn

  Wyróżnienie: Weronika Biczak

   

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Cieszmy się , że żyjemy dzisiaj w wolnej ojczyźnie i nie musimy dokonywać wyborów , które były udziałem Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy o tych wszystkich , którym wolność zawdzięczamy.

  Uroczystość przygotowali nauczyciele naszej szkoły: p. Żanetta Kiermacz – Modras, p. Aneta Podgórniak, p. Marta Stefańska, p. Wojciech Modras, p. Marek Pukas, pocztami szkolnymi opiekowali się p. Marek Krzywicki, p. Bartosz Bodys. Oprawa fotograficzna: Weronika Biczak uczennica kl. II A (gimnazjum).

   

  Fotogaleria z apelu

  DZIEŃ OTWARTY - 5 marca  2018 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 17.00
   

  Zapraszamy 5 marca 2018 r.

  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


  - Mieszka w nim rycerz, ale można go też zasunąć,

  - aluzja czy iluzja,

  - konfuzja czy kontuzja,

  Z tego typu dylematami zmagali się uczniowie klas II gimnazjum, sprawdzali swoje umiejętności językowe oraz poszerzali zasób własnego słownictwa o nowe terminy. Pracowali w dwuosobowych zespołach z różnego typu słownikami zarówno tradycyjnymi jak i dostępnymi on-line. Zajęcia odbyły się w szkolnej bibliotece pod kierunkiem p. Agnieszki Kotlarskiej i nauczycieli - bibliotekarzy.

  Kilka zdjęć...

   

  Konkurs "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”


     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie w związku z konkursem "Wzór osobowy godny naśladowania. 100 życiorysów uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej”.

  Link do strony Kuratorium: https://www.kuratorium.lublin.pl

  Zebranie z rodzicami - 16.02.2018 r.


     16 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym odbyło się zebranie z rodzicami uczniów gimnazjum podsumowujące pracę szkoły w I półroczu roku szkolnego 2017/2018. Wedle wieloletniej już tradycji uroczyście wręczono listy gratulacyjne rodzicom uczniów z wysokimi wynikami w nauce oraz ze 100% frekwencją. Następnie Pani Dyrektor Alicja Dorosz przypomniała o zakazie przynoszenia telefonów komórkowych na lekcje, a także zwróciła uwagę na problem uzależnień od sieci.

  W związku z wyżej wymienioną tematyką odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży przygotowane przez p. Ewę Troć-Maziarz, p.Kamilę Pilipczuk-Sowińską oraz p.Martę Stefańską. Podczas spotkania poruszono kwestie fonoholizmu, pokolenia "always on" czyli "zawsze podłączonych". Zwrócono również uwagę na niebezpieczne zjawisko jakim są Patostreamy (sceny z życia patologii) oglądane na Youtube przez młodzież oraz udostępniania przez nich coraz to bardziej niebezpiecznych zachowań – wyzwań (challenge). Poruszana problematyka miała na celu uwrażliwienie rodziców na to, iż coraz częściej dzieci interesują się ogłupiającymi informacjami w sieci, nie potrafią budować więzi z drugim człowiekiem, kontaktują się, ale nie nawiązują prawdziwej relacji. Skutki tego zjawiska mogą być bardzo poważne: nieumiejętność wyrażania emocji, ale także odczytywania ich u innych. Mimo, że wydaje nam się, że dzisiaj problem nas nie dotyczy, nie wiadomo co może się wydarzyć w przyszłości, lepiej być przygotowanym.

  Jak mówią pedagodzy naszej szkoły lepiej zapobiegać niż leczyć, także profilaktyka w naszej szkole jest traktowana jako szerokie spektrum działań. Alarmujemy rodziców, aby…

  Obserwowali, monitorowali, reagowali, wspierali…

   

          Kilka zdjęć...

  Walentynki


      16 lutego odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym. Uroczyście wręczono dyplomy wzorowego ucznia oraz wyróżnienia za 100% frekwencję. Następnie został zaprezentowany pokaz multimedialny, gdzie przedstawiono wyniki pracy całej szkoły. Kolejnym punktem tego dnia i to bardzo oczekiwanym szczególnie przez wszystkich zakochanych był walentynkowy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez p. R.Zawadzką-Świr, p.E.Rurę, p.M.Komandowską, p.M.Stefańską, p.A.Gepner oraz p.M.Pukasa.

      Podczas spektaklu można było posłuchać znanych przebojów o miłości, a także znaleźć sposób na przełamanie nieśmiałości u zakochanych. Szczególny aplauz otrzymał Jakub Wiewióra, który wystąpił w roli Sławomira z przebojem “Miłość w Zakopanem” – fani oszaleli na jego widok i prosili o autografy! Ogromny entuzjazm z jakim spotkali się młodzi aktorzy ze strony uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły był dla nich najlepszą nagrodą za pracę włożoną w swoje role. Walentynki w szkole obchodzono także poprzez przekazywanie życzeń walentynkowych na specjalnym koncercie życzeń, który miał miejsce podczas przerw między lekcjami. Dedykacje i wyznania ośmieliły nawet nauczycieli, którzy również włączyli się do zabawy.

      Jednym z najpopularniejszych walentynkowych zwyczajów, bez którego trudno sobie wyobrazić Dzień Zakochanych w naszej szkole, jest niewątpliwie poczta walentynkowa. W tygodniu poprzedzającym walentynki uczniowie, którzy chcą wyrazić uczucia swoim sympatiom, wrzucali kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanego pudełka. W dniu dzisiejszym specjalni listonosze roznosili miłosną korespondencję od klasy do klasy.

   

  Fotogaleria zdjęć

  Plan obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


       

  Konkurs recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej p. Lucyny Lipińskiej


          Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa ogłaszają konkurs recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej Lucyny Lipińskiej, zmarłej w 2014 roku.

   Lucyna Lipińska – wieloletnia nauczycielka – bibliotekarka była rodowitą pawłowianką, członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa oraz współredaktorką gazety regionalnej „Głos Pawłowa”, w której zamieszczała swoje wiersze i okolicznościowe artykuły. Zmarła wniosła również poważny wkład w dzieło powstania obszernej monografii pt. „Zarys dziejów Pawłowa od XV do XX wieku”. Opublikowała cztery tomiki wierszy: „Drzwi zamknięte wierszem” (Lublin 2010), „Spłoszona cisza” (Chełm 2010), „Okolona wolność” (Chełm 2011) oraz „W źrenicach metafor” (Lublin 2013). Wspólnie z mężem Stanisławem wydała w 2012 roku antologię literatów chełmskich, wywodzących się ze środowiska nauczycielskiego pt. „Nauczyciele Chełmszczyzny – współcześni twórcy literaccy”. 

     Wszystkie wymienione powyżej tomiki poetyckie Lucyny Lipińskiej są dostępne na stronie internetowej www.zszs.rejowiec.pl/gimnazjum.

      Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   

  Pliki do pobrania:

   

  Informacja o konkursie

  Regulamin konkursu

  Karta zgłoszenia

   

  Tomiki wierszy do pobrania:

   

  „Drzwi zamknięte wierszem”

  „Spłoszona cisza”

  „Okolona wolność”

  „W źrenicach metafor”

  Walentynki


  Ogłoszenie - Zebranie rodziców


  Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym serdecznie zaprasza Rodziców na zebrania:

  w dniu 15 luty 2018 r. (czwartek) o godz. 16.30 dla klas I-VII

  oraz w dniu 16 luty 2018 r. (piątek) o godz. 16.30 dla klas gimnazjalnych.

  Zebrania odbędą się w następującym porządku:

  1. Zebranie ogólne z Dyrekcją,

  2. Zebrania z wychowawcami klas.

  FERIE W NASZEJ SZKOLE - czyli "Historia matematyką pisana"


      Ferie zimowe to czas wypoczynku dla uczniów, ale też możliwość rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności co udowodniła młodzież naszej szkoły, która uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez "panią od matematyki" Ewę Oleszczyńską i nauczycieli historii – panią Żanettę Kiermacz-Modras i pana Wojciecha Modrasa w ramach wolontariatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury “Dworek” w Rejowcu Fabrycznym.

      Uczniowie mieli okazję przekonać się, że "wbrew pozorom" historia i matematyka mają ze sobą wiele wspólnego, a chronologia historyczna to nauka wykorzystująca dorobek matematyków. Poznali początki geometrii i algebry, a także poprzez zabawę doskonalili umiejętność określania wieków, pól figur płaskich oraz brył, bo przeczcież już piramidy w starożytnym Egipcie były ostrosłupami, a zikkuraty w Mezopotamii czy "Wiszące ogrody Semiramidy" to graniastosłupy układane jeden na drugim.

      Zajęcia przekonały uczniów, że “Matematyka jest królową nauk, a historia nauczycielką życia”.

         

  "Matematyczne koło ratunkowe" - czyli pomoc koleżeńska


      Martin Luther King powiedział kiedyś , że "Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?". Doskonale sentencję tę rozumieją, a oprócz tego wcielają w życie, uczennice gimnazjalnej klasy II “B” : Amelia Oleszczyńska, Aleksandra Moniakowska, Natalia Więch i Martyna Stankiewicz, które od września 2017 roku pod kierunkiem nauczycielki matematyki pani Ewy Oleszczyńskiej, udzielają rad i wskazówek swoim młodszym kolegom z klas V i VI szkoły podstawowej.

      Dziewczynki doskonalą ich umiejętności matematyczne, tłumaczą niezrozumiałe treści, zawiłe zagadnienia, pomagają przygotowywać się do kartkówek i sprawdzianów, a także odrabiać prace domowe. Dzięki tym “korepetycjom” dzieci nie tylko pogłębiają konkretną wiedzę i umiejętności, ale dostają wsparcie w przełamaniu wewnętrznych oporów, dostrzegają swoją wartość , a przede wszystkim wyrabiają przekonanie, że matematyka wcale nie musi być trudna i każdy może odnieść sukces, a tym samym poprawić swoje oceny.

      Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu i mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.

  DBI - Dzień Bezpiecznego Internetu


       "Tworzymy kulturę szacunku w sieci" – pod takim hasłem obchodzony jest 6 lutego 2018 r. Dzień Bezpiecznego Internetu. W przedsięwzięcie to włączyli się także uczniowie naszej szkoły, którzy już podczas ferii rozpoczęli swoje działania. Pierwszym etapem naszej akcji było stworzenie plakatów propagujących Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klasy VIIa oraz klas gimnazjalnych opracowali projekty, a następnie wykonali swoje plakaty.

      DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Tegoroczne hasło zwraca przede wszystkim uwagę na pojęcie szacunku, czyli istotnej wartości, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – pozwala chronić naszą prywatność.

      W ramach akcji zaplanowano jeszcze warsztaty dla uczniów z nauczycielami informatyki dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz inscenizację poruszającą problematykę cyberprzemocy i hejtu.

      Akcja "Dzień Bezpiecznego Internetu" została zainicjowana przez nauczycielki informatyki p. Martę Stefańską – koordynatora projektu i p. Anetę Podgórniak oraz pedagogów szkolnych p. Ewę Troć- Maziarz i p. Kamilę Pilipczuk- Sowińską.

   

   

  Innowacja pedagogiczna z biologii


      29 stycznia odbyły się zajęcia z biologii w ramach prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej. Uczniowie klasy II gimnazjum poznawali barwniki roślinne, wykonywali doświadczenia wykrywające je oraz badali ich zachowanie w roztworach kwasowych i zasadowych.

      Opiekunem zajęć była p. Anna Włodarczyk

   

       

  Apel szkolny - pogadanka na temat bezpiecznych ferii


          Dnia 26 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Rejowcu Fabrycznym p. Jackiem Wroną, który przypomniał uczniom jak należy się zachowywać podczas ferii zimowych, aby były one bezpieczne. Uczestnicy pogadanki dowiedzieli się jakie są zagrożenia występujące w okresie zimowym oraz zostali uświadomieni w jaki sposób udzielać pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Spotkanie okazało się cenną lekcją na temat bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych. ::FOTO::

  Konkurs historyczno-informatyczny o Żołnierzach Wyklętych


    

  Spotkanie z policjantami


      Dnia 23.01.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja oraz Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym odbyło się spotkanie z młodszą aspirant Agnieszką Koszuk-Janicką oraz aspirantem Marcinem Kiczyńskim- funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Chełmie. Podczas spotkania policjanci przybliżyli młodzieży problem demoralizacji, omówili jej przejawy i konsekwencje.  Istotną kwestią była, także dyskusja na temat bezpieczeństwa uczniów, zwłaszcza w sieci; przy tej okazji funkcjonariusze przypomnieli uczniom o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Kolejną poruszaną tematyką była kwestia skutków prawnych posiadania i używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Bardzo istotnym tematem, który poruszono były prawa i obowiązki uczniów, ale i nauczycieli jako funkcjonariuszy społecznych. Z racji bardzo pozytywnego odbioru spotkania przez uczniów, w ostatniej części spotkania zadawali oni funkcjonariuszom pytania dotyczące regulacji zagadnień procesowych oraz wykonawczych związanych z odpowiedzialnością prawna dotyczącą wyżej wymienionych zagadnień.

  Kilka zdjęć...

  Czwartkowe popołudnia ze sztuką filmów


      Szkolne Koło Filmowe "Apollo" zostało zainicjowane przez Samorząd Uczniowski w Rejowcu Fabrycznym pod opieką p. Marty Stefańskiej i p. Wojciecha Sosnowskiego. Nazwa koła została zaczerpnięta z niegdyś istniejącego w Rejowcu Fabrycznym kina, które po pożarze już nigdy nie zostało reaktywowane. Jest to ukłon ze strony nauczycieli oraz uczniów dla historii naszego miasteczka. Przedsięwzięcie to cykl filmowych spotkań, gdzie uczniowie klas VII oraz gimnazjum mogą uczestniczyć w projekcjach specjalnych. Podstawową materią zajęć jest film. Ze względu na tę specyfikę zajęcia trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych. Seanse poprzedzone są krótkimi prelekcjami, zawierającymi podstawowe informacje o twórcach, problematyce i wartościach artystycznych emitowanego filmu. Są to zajęcia pozalekcyjne, nieobowiązkowe, przeznaczone dla chętnych uczniów.

  Uczestnicy zyskują szansę obejrzenia filmów o szczególnych walorach artystycznych, już nieobecnych na ekranach kinowych i rzadko pokazywanych w kanałach telewizyjnych. Mają możliwość zapoznania się z historią polskiej sztuki filmowej, jak również klasyką kina i jego hitami, które niosą za sobą wartość sztuki kinowej. Uczestnicy mają okazję do przyswojenia podstawowych pojęć związanych z estetyką filmu. Bazą zajęć są obrazy filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane) m.in. z  Filmoteki Szkolnej.

  Filmoteka Szkolna to program zainicjowany w 2009 roku przez Polski Instytut Sztuki Filmowej obejmujący swoim zasięgiem prawie 14 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie program realizowany jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF. Filmoteka Szkolna to zbiór 121 filmów, których doboru dokonał zespół naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki.

   

    

   

  UCZYMY SIĘ NIE TYLKO W SZKOLE!


      W ciągu minionego semestru nasi uczniowie mieli możliwość obcowania z kulturą wysoką, bo podziwiali wystawę prac Pabla Picassa zorganizowaną przez Muzeum Lubelskie ,,Wizerunek wielokrotny", oklaskiwali sztukę teatralną "Calineczka" w Teatrze Andersena w Lublinie, rozwijali zainteresowania muzyczne uczestnicząc w koncercie kolęd i pastorałek chóru im. Wandy Kaniorowej w Filharmonii Lubelskiej.

  Uczyli się również dobroczynności z filmu ,,Mikołaj jest w każdym z nas".

  W niecodzienny i bardzo widowiskowy sposób poszerzali wiedzę z zakresu chemii podczas pokazów chemicznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz zgłębiali tajniki biologii uczestnicząc w ,,Nocy biologów", przygotowanej przez studentów tegoż uniwersytetu.

   

  O ciekawe formy nauki zadbały: Anna Włodarczyk i Agnieszka Kotlarska

   

  "Noc Biologów"


      W styczniu 14 osób z klas VII wzięło udział w „ Nocy Biologów”, organizowanej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Młodzież uczestniczyła w:
  - pokazach:
  „ Podróż do wnętrza ludzkiego ciała”, podczas którego prezentowane były wybrane narządy
  ludzkiego ciała w postaci preparatów formalinowych oraz modeli,
  - „ Bezkręgowce świata na wyciągniecie ręki”
  - „ Skamieniałości – mieszkańcy mórz”
  - warsztatach: „ Barwny świat wokół nas”- uczniowie wykonywali szereg barwnych reakcji będących
  odpowiedzią na pytania:

      1. Czy rośliny możemy zmusić do zmiany koloru?
      2. czy roztwór może zachowywać się jak kameleon?
      3. czy uda nam się wyprodukować kolorowe piłeczki?
  - wykład: „ Magiczne bezkręgowce – warsztaty iluzji”


  Organizatorem wyjazdu była p. Anna Włodarczyk i p.
  Agnieszka Kotlarska

   

                 

  Żywa lekcja historii


      Dnia 22 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym odbyła się “żywa lekcja historii”, dzięki której uczniowie przenieśli się do epoki tzw. demokracji szlacheckiej. Dzięki Grupie Artystycznej “Rekonstrukto” obejrzeli spektakl “Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka”. W programie była:

  - prezentacja obyczajów epoki szlacheckiej,

  - tradycyjny strój sarmaty,

  - pokaz metod uzbrojenia i walki – pojedynki na szable i rapiery, zbroja husarska,

  - małe muzeum – bogata kolekcja broni i rekwizytów,

  - procesy czarownic,

  - małe tortury: krzesło inkwizycyjne,

  - krótka lekcja szermierki.

  Każdy uczestnik miał możliwość osobistego zapoznania się z rekwizytami i strojem szlacheckim. Radości i zabawy było co niemiara, a jednocześnie pokaz był nowoczesną formą przekazania uczniom wiedzy historycznej dotyczącej życia naszych przodków. Przedsięwzięcie przygotowali nauczyciele historii – Żanetta Kiermacz-Modras i Wojciech Modras.

   

  Galeria zdjęć

  Relacja z balu karnawałowego


      Karnawał to doskonały czas na organizowanie balów nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Dnia 19.01.2018 r. odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I-V oraz VI,VII i II,III gimnazjum przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Bal został uroczyście otwarty przez Panią Dyrektor Alicję Dorosz, która jak co roku zaskoczyła swoich podopiecznych bajkowym przebraniem i wraz z DJ MAXem zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy.

  Uczniowie przebrani w kolorowe stroje, bawili się znakomicie i z radością prezentowali przygotowane specjalnie na tę okazję przebrania. Wśród tańczących nie zabrakło rycerzy, księżniczek, baletnic, motyli, spidermanów oraz wielu innych bohaterów książek i bajek. Podczas zabawy uczestnicy mieli okazję poznać wiele choreografii przygotowanych przez animatorkę p. Natalię. Dzieci wraz z wychowawcami bawiły się przy rytmach wesołej muzyki, tworząc koła, “wężyki” i pary. Po dwugodzinnej zabawie i tanecznych szaleństwach bal dobiegł końca. Wszyscy super się bawili i choć zmęczeni i wyczerpani nie mieli ochoty wracać do domu. "Szkoda, że to parkietowe szaleństwo trwało tak krótko" - komentowały dzieci.

  Dziękujemy Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Rodziców za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i zapraszamy w przyszłym roku!

  Galeria zdjęć z balu

  SZKOLNY KLUB FILMOWY


     

  Najświeższą inicjatywą Samorządu Uczniowskiego jest SZKOLNY KLUB FILMOWY dla uczniów klas VII SP i II,III GP. Jest to grupa miłośników kina, która aktywizuje rówieśników do wspólnego spędzania czasu w sposób twórczy, ale zarazem odprężający. Zapraszają w czwartki do Sali 9G, najbliższy seans „Więzień labiryntu”.

   

   

  Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"


  Samorząd Uczniowski przekazał dary na ręce p. Karoliny Pilipczuk przedstawiciela z MOPS w Rejowcu Fabrycznym, aby wesprzeć potrzebujących.  Jak zwykle nasi uczniowie, ich rodzice i pracownicy naszej szkoły nie zawiedli. 
  Zebraliśmy 45 kg darów. 
  WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

  Kilka zdjęć

   

  "PoczytajMy"


      Uczniowie klasy II a naszego gimnazjum upowszechniają i promują czytelnictwo zachęcając swoich młodszych kolegów do systematycznego czytania. Wiedzą, że obcowanie z książką zmusza nas do myślenia, analizowania, poszerza słownictwo, uczy wyrażać myśli.

  Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym po raz trzeci włączyła się w realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod hasłem: “PoczytajMY”, któremu patronuje Centrum Edukacji Obywatelskiej.

      W pierwszym okresie roku szkolnego 2017/18 odbyły się 4 spotkania czytelnicze adresowane do uczniów klas I - IV naszej szkoły. Przeprowadzili je uczniowie klasy II a gimnazjum: Weronika Biczak, Natalia Błaś, Piotr Jakóbiec, Kamil Jośka, Nikodem Kopniak, Wiktoria Krzyżanowska, Jakub Kucharski, Julita Kułaga, Bartosz Łobodziński, Karolina Piątek, Oskar Tomczyk, Paweł Podlipny, Paulina Repczyńska, Adrian Soczyński, Nikola Sulowska, Nikoleta Tatarynow, Łukasz Zduńczuk, prezentowali swoim młodszym koleżankom i kolegom utwory znanych pisarzy polskich i zagranicznych.

      Gimnazjaliści zaangażowali się również w przeprowadzenie akcji czytelniczych. Dnia 11 grudnia 2017r. w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na języku polskim w klasach czwartych przeprowadzono zajęcia podsumowujące pracę z lekturą. Podczas dwóch godzin uczniowie uczestniczyli w niecodziennych lekcjach utrwalających wiadomości dotyczące książki Jana Brzechwy. Dodatkową atrakcją był występ uczniów z klubu czytelniczego działającego przy bibliotece szkolnej. Gimnazjaliści przypomnieli znane i lubiane baśnie: “Brzydkie kaczątko”, “Dziewczynka z zapałkami”, “Księżniczka na ziarnku grochu”. Drugą akcję czytelniczą przeprowadzono w styczniu. Skierowana była do wszystkich ucz. Klas I – III naszej szkoły. Starsi zaprezentowali młodszym utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

      W celu urozmaicenia zajęć prowadzący proponowali uczestnikom quizy tematycznie związane z lekturą oraz zabawy integracyjne. Aktywność słuchaczy była nagradzana.

      Działania wynikające z realizacji projektu promowano na stronach internetowych szkoły, w lokalnych mediach oraz na tablicach ściennych.

  Koordynatorzy projektu: Jolanta Labiszak, Agnieszka Kotlarska, Violetta Stasiak, Anna Klin we współpracy z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej.

  Galeria zdjęć

  Zaproszenie na BAL KARNAWAŁOWY


  DZIEŃ OTWARTY - 8 stycznia 2018 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 17.30
   

  Zapraszamy 8 stycznia 2018 r.

  Wigilia szkolna - 21 grudnia 2017 r.


  “Kolędo polska, zamknięta w najprostszych nutach i słowach,

  Królujesz w domach we święta, by ludzi wzruszać od nowa.

  Tak wiele teraz się dzieje i wokół tyle jest złego.

  Kolędo, daj nam nadzieję doczekać jutra lepszego.”

      Tymi słowami rozpoczął się 21 grudnia 2017 r. koncert kolęd “Hej kolęda, kolęda”.

      Tego dnia w naszej szkole zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera, a to wszystko za sprawą najmłodszych uczniów, organizatorów innego niż dotychczas spotkania bożonarodzeniowego . Podczas koncertu można było usłyszeć tradycyjne kolędy i pastorałki oraz współczesne piosenki świąteczne. Swoje umiejętności prezentowali soliści, chór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego, recytatorzy oraz młodzi tancerze. W świąteczny nastrój wprowadziły utwory: “Wśród nocnej ciszy”, “Lulajże Jezuniu” “Cicha noc” czy też “Do szopy hej pasterze”. Radośnie zabrzmiały także “Święta, święta” i wiele innych przebojów świątecznych. Do tego szczególnego okresu przybliżył nas montaż słowny, przygotowany przez dzieci z klas I-III. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem odtworzyli swoje role. Wyjątkowy klimat nadała również licznie przybyła publiczność, która aktywnie włączyła się do wspólnego kolędowania, przy pomocy karaoke. Dużo emocji wzbudził przepiękny taniec góralski do pastorałki w wykonaniu trzecioklasistów.

      Na koniec, zarówno prowadzący koncert, jak i zaproszeni goście, złożyli wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Pani dyrektor Alicja Dorosz, pogratulowała młodym artystom wspaniałego występu oraz wyraziła uznanie za profesjonalizm i zaangażowanie.

      Małych aktorów nagrodzono gromkimi brawami.

  Koncert przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz p. Marek Pukas.

  Galeria zdjęć

  Zaproszenie na Jasełka - 21 grudnia 2017 r. - godz.11.30


  Informacja o statucie


      W zakładce "Dokumenty szkolne" umieszczono Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja, który zawiera rozdział dotyczący gimnazjum.

  XIX Turniej Mikołajkowy w piłkę ręczną


      W dniu 8.12.2017 r. w naszej szkole odbył się XIX Turniej Mikołajkowy w piłkę ręczną dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny. Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły zajęła II miejsce zdobywając Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

  Szczegółowe informacje w komunikacie

  Obchody 55-lecia miasta Rejowiec Fabryczny


      W dniu 30 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 55-lecia miasta Rejowiec Fabryczny.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

   

  Galeria zdjęć

  Uwaga rodzice!


    Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

  serdecznie zapraszają Państwa na zebranie rodziców,

  które odbędzie się w dniu 4.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.

  /śródokresowa analiza ocen/.

  Po zebraniach z wychowawcami, do godz. 18.00 będą odbywały się konsultacje z nauczycielami poszczególnych predmiotów.

  Obchody Święta Niepodległości


  "Niepodległość to Wolność. Wolność to odpowiedzialność."

      W dniu 10 listopada 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym uczcili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Uroczysta akademia przypomniała wszystkim zebranym trudne dzieje rozbiorów Polski, I wojny światowej, by w końcu obwieścić, iż 11 listopada 1918 roku Polska znów była wolna! Wzruszające wiersze, przepiękne pieśni i piosenki patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru, prezentacja multimedialna stanowiąca tło montażu słowno-muzycznego wprawiły wszystkich w podniosły, refleksyjny nastrój.

      Uczniowie uczestniczyli również w dniu 11 listopada w miejskich obchodach Święta Niepodległości. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny zaprezentowali część artystyczną. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli pod Pomnik Pamięci i Obelisk Katyński, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze oddając hołd tym, co walczyli o niepodległą Polskę.

      W lokalnych obchodach Święta Niepodległości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, kombatanci i mieszkańcy miasta.

      Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej, która grała pieśni legionowe.

  Apel został przygotowany przez: p. Małgorzatę Mazurek, p. Violettę Stasiak, p. Annę Klin, p. Jolantę Labiszak, p. Marka Pukasa.

  Fotogaleria z obchodów

  DZIEŃ OTWARTY - 6 listopada 2017 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 17.30
   

  Zapraszamy 6 listopada 2017 r.

  Dodatkowe dni wolne


  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/18:

  2 listopada 2017 r.

  18,19, 20 kwietnia 2018 r.

  30 kwietnia 2018 r.

  2 maja 2018 r.

  4 maja 2018 r.

  1 czerwca 2018 r.

  Dzi wolny od zajęć dydaktycznych


  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaj Reja w Rejowcu Fabrycznym

  ogłasza, iż dzień 2.11.2017 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

  /nauczyciele będą pełnić dyżur w świetlicy od godz. 8.00-16.00/.

  Konkurs "Odkrywamy historię Rejowca Fabrycznego"


   

  Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o dziejach Rejowca Fabrycznego i ludziach, którzy tworzyli jego historię. Konkurs będzie miał charakter testu wiedzy, a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

   

  Regulamin konkursu

   

  "Śladami Tadeusza Kościuszki po Lubelszczyźnie" - wyróżnienie w wojewódzkim konkursie

   

  Dzień Papieski


      Już po raz piętnasty społeczność Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym obchodziła 20 października - Dzień Patrona połączony z Dniem Papieskim. Uczniowie klas: II a, II b i VI b zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, którego celem było wyrażenie Papieżowi naszej wielkiej wdzięczności oraz przypomnienie Jego nauczania.

   

      W niedzielę – 22 października młodzież naszej szkoły przybliżyła sylwetkę Jana Pawła II mieszkańcom naszego miasta; przygotowany montaż artystyczny zaprezentowany został podczas Mszy Świętej w naszym kościele parafialnym.

  Uroczystość przygotowali: p. Joanna Ćwikła, p. Ewa Oleszczyńska, p. Marek Krzywicki i p. Marek Pukas.

   

  Fotoreportaż z uroczystego apelu

  Dzień Edukacji Narodowej


  "Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy"  Paulo Coelho

      W piątek, 13 października 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

      Uczniowie szkoły wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. Życzenia złożyli zaproszeni goście, między innymi Krzysztof Grabczuk wicemarszałek województwa oraz Stanisław Bodys burmistrz naszego miasta. Wręczono również nagrody szczególnie zasłużonym nauczycielom i pracownikom szkoły.

      Po części oficjalnej społeczność uczniowska zaprosiła wszystkich obecnych na artystyczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Uczniowie odtworzyli słowem, gestem, tańcem i piosenką klimat szkolnego życia. Młodzi artyści swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i muzycznych. 

  Fotoreportaż z uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego


      Wyniki wyborów do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego zostały przedstawione w dniu 29 września podczas apelu szkolnego, na którym pani Dyrektor Alicja Dorosz wraz z panią Wicedyrektor Grażyną Tymiakin podziękowały wszystkim kandydatom oraz pogratulowały zwycięzcom. Podczas przemówienia podkreślono znaczącą rolę samorządności w naszej szkole oraz idee, które im towarzyszą. 

  Przewodnicząca - Zuzanna Parada 

  Wiceprzewodnicząca - Zuzanna Posturzyńska

  Sekretarz - Natalia Więch

  Specjalista ds. promocji - Jakub Wiewióra

  Specjalista ds. promocji - Maciej Kozioł

  oraz członkowie.

   

  Uczniowie demokratycznie wybrali swoich opiekunów, największą liczbę głosów otrzymali:
  pani Marta Stefańska oraz pan Wojciech Sosnowski.

  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej współpracy!

  Wyniki wyborów

  Fotorelacja z wyborów i z apelu

  Uwaga! Konkurs fotograficzny


      W związku z obchodami jubileuszu 55 – lecia nadania praw miejskich Miastu Rejowiec Fabryczny Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja we współpracy z nauczycielami historii

  organizuje konkurs fotograficzny pt.: "Rejowiec Fabryczny – ocalić od zapomnienia".

   

  Honorowy patronat objął  Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Pan Stanisław Bodys

   

  Regulamin konkursu fotograficznego

  Piknik integracyjny


      W dniu 29 września 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych wraz z rodzicami, dyrekcją szkoły i wychowawcami uczestniczyli we wspólnym ognisku integracyjnym. Było pieczenie kiełbasek, wspólne rozmowy i zabawy.

  Dla uczniów przygotowana została ciepła herbata i napoje. Piękna, sprzyjająca pogoda była uzupełnieniem wspaniałych nastrojów uczestników wspólnego ogniska, które jest już wpisane do stałego kalendarza imprez szkolnych, organizowanych razem z rodzicami uczniów.

   

  Piknik w obiektywie

  Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej


  Zaproszenie na ognisko


  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają rodziców oraz uczniów naszej szkoły na wspólne ognisko,

  które odbędzie się w dniu 29.09.2017 r. o godzinie 16.00 obok Miejskiego Domu Kultury "Dworek".

  Zebranie rodziców - 21.09.2017 r.


      Dnia 21.09.2017 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie dyrekcji szkoły oraz wychowawców klas z rodzicami. Dotyczyło ono spraw związanych z działalnością szkoły, planowaniem kierunków działań na nowy rok szkolny, współpracy, spraw wychowawczych, związanych z bezpieczeństwem, organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zapoznania z dokumentami szkolnymi (WSO, PSO, Statutem Szkoły, Programami: Wychowawczym i Profilaktycznym).

  Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za owocną współpracę w ubiegłym roku szkolnym, podkreśliła jak bardzo ceni sobie dobry kontakt z rodzicami i jednocześnie poprosiła o kontynuację podjętych działań. Poinformowała także o organizacji zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego i przekazała informacje o wprowadzonej reformie oświaty w Polsce.

  Po spotkaniu z dyrekcją rodzice udali się na zebrania z wychowawcami klas.

  Kilka zdjęć...

   

  Apel z okazji rocznicy agresji sowieckiej na Polskę


  Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące. Ale był również inny wrzesień… Wrzesień 1939 roku. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym nie zapominają o tych tragicznych wydarzeniach, które stały się udziałem naszych przodków i dnia 18.09.2017 r. zorganizowali uroczysty apel z okazji 78. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, który rozpoczęła Pani Dyrektor Alicja Dorosz, wprowadzając poczty sztandarowe, a także powitała Pana Stanisława Bodysa – Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny i kombatantów – świadków tamtych okrutnych dni oraz wszystkich gości i zebraną społeczność szkolną.

  Uczniowie przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny, który był ciekawą lekcją historii przedstawiającą tragiczną sytuację Polaków w czasie II wojny światowej na tzw. Kresach i ich drogę życia naznaczoną cierpieniem i tułaczką oraz łagrami na Syberii.

  Uroczystość przygotowali nauczyciele: p.Żanetta Kiermacz-Modras, p. Aneta Podgórniak, p. Wojciech Modras, p. Marek Pukas, poczty sztandarowe – p. Marek Krzywicki i p. Bartosz Bodys, oprawa fotograficzna p. Ewa Domańska.

  Galeria zdjęć

  Uwaga rodzice!


      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają Państwa na zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, które odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. (czwartek) o godz. 16.30.

  Uwaga rodzice!


  Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej wprowadzanej reformy oświaty: "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?"

  Broszura MEN

   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


   

  Galeria zdjęć z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

   

   

   

   


  ROK SZKOLNY 2017/2018


   

   

   

   

   

  Fotogaleria z zakończenia roku szkolnego 2016/2017


   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego zakończenia roku szkolnego 2016/2017

  Zakończenie roku szkolnego 2016/2017


   

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów gimnazjum

  odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00

  w sali gimnastycznej naszej szkoły.

  W dniu 22 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00

  w naszym kościele parafialnym odbędzie się Msza św. dla uczniów naszej szkoły, nauczycieli, rodziców. 

  Akcja czytelnicza "Jak nie czytam, jak czytam"


  31 maja Zespół Szkół Samorządowych po raz drugi wziął udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „ Jak nie czytam, jak czytam” zainicjowanej przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Tym razem spotkaliśmy się
  na dziedzińcu szkolnym, aby w jednym miejscu i czasie oddać się lekturze ulubionej książki.

   Następnie klasy IV-VI udały się do Biblioteki Miejskiej, gdzie p. Elżbieta Świderczuk (pracownik biblioteki) zaprezentowała uczniom nowości czytelnicze i przeczytała kilka fragmentów, zachęcając tym samym do wypożyczania i lektury książek.

  Do akcji włączyli się uczestnicy projektów czytelniczych realizowanych tym roku w naszej szkole, tj. PoCzytajmy i Czytanie wciąga- Kampania reklamowa szkolnej lektury. Uczniowie wykonali plakaty promujące czytanie oraz reklamy wybranych lektur w formie okładki do książki. Niektórzy uczniowie przebrali się za bohaterów literackich.

  Tego typu działania, uświadamiają wszystkim, że  czytanie jest przyjemne, że książka uczy, bawi, wzrusza, rozwija naszą wyobraźnię, wzbogaca przeżycia. Jest naszym najlepszym przyjacielem.

  Koordynatorami akcji w naszej szkole byli nauczyciele bibliotekarze i poloniści we współpracy z wychowawcami.

  Dzień Dziecka


  Podobny obraz

      Jak co roku w dniu 1 czerwca u nas w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym jest wesoło i sportowo. Wszyscy spędzamy ten dzień razem - nauczyciele i uczniowie. Gimnazjaliści wspólnie rywalizowali na stadionie uczestnicząc w mini Olimpiadzie zorganizowanej przez: M. Komandowską, E. Rurę, R Zawadzką-Świr, B. Bodysa oraz J. Ziarkowskiego. Konkurencje były w większości typowe jak na Olimpiadę przystało: rzut "oszczepem", "sztafeta", skok w dal czy pchnięcie "kulą" (selerem). Mimo iż "rydwan" czy wyścig nie należą do typowo olimpijskich to i tak wszystkie konkurencje odbywały się w zdrowym duchu rywalizacji. Wszystkie konkurencje wywoływały salwy śmiechu i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem co widać na zdjęciach, tym bardziej że nauczyciele także wystawili swoją drużynę...

  Wyniki zmagań:

  I miejsce: III b

  II miejsce: III a

  III miejsce: I a

   

  Nauczyciele oczywiście ustąpili miejsce na podium uczniom :)

   

  Fotorelacja

  Publiczna prezentacja projektów edukacyjnych


  Dnia 30 maja 201roku uczniowie klas II naszego gimnazjum zmierzyli się z przygotowaniem i zaprezentowaniem projektów edukacyjnych. Do 31 października uczniowie mogli wybrać temat projektu i przy wsparciu nauczycieli i opiekunów rozpoczęli realizację zadań związanych z projektem. 31 maja uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia - owoce kilkumiesięcznych, twórczych poszukiwań. Publiczności bardzo spodobały się te prezentacje.

      Kilka słów o projektach edukacyjnych:

     
     
   W roku szkolnym 2016/2017 w naszym gimnazjum projekty zrealizowane zostały przez uczniów klas II.
  Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu lub kilku. 
      Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem. 
      Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

      W naszej szkole zrealizowane zostały projekty o następującej tematyce:

  1. Podróże po nieznanej Europie

  2. E-turystyka jako forma aktywności ruchowej i poszerzania wiedzy o środowisku i historii lokalnej

  3. Zabytki architektoniczne naszej okolicy

  4. Poczytajmy

  5. Alert profilaktyczny

  6. Szwajcaria - kraj, który chcemy poznać

      Udział uczniów w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania w danym okresie roku szkolnego, w którym realizowany był projekt.
      Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  Fotogaleria zdjęć

   Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów o tematyce związanej z Janem Pawłem II

  IV Wojewódzki konkurs wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

   

  I miejsce Zespół Szkół w Rejowcu Fabrycznym:

  Stanisław Nowosad kl. II a

  Nauczyciel – opiekun Joanna Ćwikła

   

  II miejsce Zespół Szkół  w Pawłowie

  Aleksandra Osoba

  Nauczyciel – opiekun  Joanna Herman

   

  III miejsce Zespół Szkół w Rejowcu Fabrycznym: 

  Aleksandra Moniakowska kl. I b

  Nauczyciel – opiekun  Joanna Ćwikła

   

  Serdecznie dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursu.

   

  NAGRODY I DYPLOMY ZOSTANĄ WYSŁANE POCZTĄ.

   

     Wyniki IV Wojewódzkiego konkursu na prezentację multimedialną 

   

  Z powodu braku prac konkurs się nie odbył.

  Ogłoszenie dla rodziców


  Dyrekcja Gimnazjum zaprasza w dniu 29.05.2017 (poniedziałek) o godz. 16.30

  na spotkanie z wychowawcami klas w związku z podaniem propozycji rocznych ocen dla uczniów z poszczególnych przedmiotów

  oraz zapoznaniem Rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej, który informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

   IV Wojewódzki Konkurs o Janie Pawle II

   

  Zapraszamy do uczestnictwa w dwóch konkursach, tematycznie związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II: 

  - IV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II pod hasłem: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest”.

    - IV WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pod hasłem: „Przesłanie Jana Pawła II, którym będziesz kierować się w życiu”.

  Organizatorem konkursów jest Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, kierowane są do uczniów gimnazjum i szkół podstawowych.

   

  Szczegóły w załącznikach:

   

  Regulamin konkursu wiedzy

  Regulamin konkursu na prezentację multimedialną

  Karta zgłoszenia do konkursu wiedzy

  Karta zgłoszenia do konkursu na prezentację

  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


      W dniu 04.05.2017r. w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  Montaż słowno - muzyczny pod hasłem: „Bądź dumny, że jesteś Polakiem", nawiązywał do wydarzeń historycznych z XVIII wieku. W tematykę uroczystości wprowadził widzów krótki film. Wiersze poetów polskich prezentowane przez młodych aktorów skłaniały do refleksji a oprawa muzyczna idealnie wkomponowała się w klimat uroczystości. Chór i soliści po mistrzowsku wykonali zarówno pieśni historyczne jak i współczesne.  

  Akademię przygotowali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: p. Violetty Stasiak, p. Anny Klin, p. Agnieszki Gepner, p. Ewy Sałek, p. Ewy Hrycaj,  p. Marka Pukasa.

  Fotorelacja z apelu

  Zebranie z rodzicami i "dzień otwarty"


   

  Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym

  zaprasza rodziców uczniów Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II

  na spotkanie z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami w dniu 8.05.2017 r. :

  - spotkania z wychowawcami - o godz. 16.30

  - spotkania z nauczycielami - od godz. 17.00 do godz. 18.00

  Dzień wolny


  Dzień 2.05.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

  Uwaga trzecioklasiści - informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego


  W dniach 19.04.2017 r. - 21.04.2017 r. (środa, czwartek, piątek) odbędzie się egzamin gimnazjalny.

  Harmonogram egzaminów:

  19.04.2017 r. - środa (część humanistyczna)
    godz. 9.00 - historia i wos
  godz. 11.00 - język polski


  20.04.2017 r. - czwartek (część matematyczno-przyrodnicza)
    godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze
  godz. 11.00 - matematyka


  21.04.2017 r. - piątek (część językowa)
    godz. 9.00 - część podstawowa
  godz. 11.00 - część rozszerzona

  Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.20 w stroju galowym,

   przynoszą ze sobą legitymację, długopis z czarnym wkładem, a na część matematyczną dodatkowo linijkę.

  Można mieć ze sobą wodę do picia.
   

  Uwaga! Nie używamy korektora, kalkulatora i nie wnosimy na salę telefonów komórkowych.

  Życzymy powodzenia!!!


  Dni 19, 20 i 21 kwietnia 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów klas I i II gimnazjum.

  Kwiecień - miesiąc pamięci zbrodni katyńskiej


  Znalezione obrazy dla zapytania katyń grafika

  W bieżącym roku szkolnym mija osiem lat od przystąpienia naszej szkoły do Ogólnopolskiego programu "Katyń ... ocalić od zapomnienia". W tym czasie dbaliśmy o miejsce upamiętniające majora Andrzeja Gwardjana, zamordowanego w 1940 r. pod Charkowem. Każdego roku składaliśmy kwiaty, paliliśmy znicze, a przede wszystkim przybliżaliśmy młodzieży historię zbrodni katyńskiej i sylwetkę rejowieckiego oficera. W tym roku przeprowadzimy multimedialne lekcje historii dla wszystkich uczniów gimnazjum, a 12 kwietnia o godzinie 10.30, czyli w 77 rocznicę tych tragicznych wydarzeń, ponownie odwiedzimy symboliczny grób majora Andrzeja Gwardjana z całą społecznością gimnazjalną oraz sztandarem naszej szkoły.

          Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kotlarska, Anna Włodarczyk

  Galeria zdjęć

   

   

   

   

  Młodzież w Ogólnopolskiej akcji “ RAKOOBRONA”

      W miesiącu marcu uczniowie klas II wzięli udział w Ogólnopolskiej kampanii “Rakoobrona, pod hasłem "Najlepszy czas na działanie jest TERAZ". Akcja miała zwrócić uwagę na 3 najczęściej występujące nowotwory w naszym społeczeństwie oraz zasygnalizować potrzebę wykonywania badań profilaktycznych, obserwacji swojego ciała, a także zmianę stylu życia.

  W ramach tego programu młodzież obejrzała film dokumentalny dotyczący nowotworów: raka płuc, szyjki macicy i czerniaka. Na lekcjach biologii odbyła się dyskusja na temat przyczyn zachorowań na te choroby oraz sposobów zapobiegania im. Zorganizowano też wystawę plakatów uczniowskich przestrzegających przed w.w. nowotworami.

  Koordynatorem akcji w gimnazjum była p. Anna Włodarczyk.

  Galeria zdjęć

  Julia Krzywicka - laureatką konkursu biologicznego

  31 marca 2017 r ucz. Kl. III b Julia Krzywicka wzięła udział w II etapie I Edycji Konkursu Biologicznego dla gimnazjum, zorganizowanego przez II LO w Chełmie.

  Julia zdobyła 37 pkt. i zajęła I miejsce.

  Uczennicę do konkursu przygotowywała p. Anna Włodarczyk.

  DZIEŃ OTWARTY - 3.04.2017 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbędzie się dnia 3.04.2017 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 - 17.00.

   

  Podczas dnia otwartego o godz. 16.00 odbędzie się krótkie spotkanie z Komendantem Policji na temat używania e-papierosów przez uczniów.
   

  Ogłoszenie dotyczące strajku


  W związku z otrzymaną informacją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmie w dniu 31.03.2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym zostanie rozpoczęta akcja strajkowa.

  W związku z powyższym informujemy, że dyrekcja szkoły w tym dniu zapewnia każdemu uczniowi opiekę lub udział w zajęciach organizowanych przez placówkę.

   

  Dzień Wiosny - Dzień Samorządności


   

  Zapraszamy do przeczytania relacji z obchodów Pierwszego Dnia Wiosny w naszej szkole

  KONKURS RECYTATORSKI  poezji Lucyny Lipińskiej


  Dnia 17.03.2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym odbył się II Wojewódzki Konkurs Poezji Lucyny Lipińskiej.

  Laureaci konkursu:

  Gimnazjum

  I miejsce  - Daria Olejnik, Publiczne Gimnazjum w Pawłowie

  II miejsce - Aleksandra Nachuniak, Gimnazjum im. H. Dąbrowskiego w Rejowcu

  III miejsce - Marcin Klin, Publiczne Gimnazjum w Pawłowie

   

  Wyróżnienia:

  Julia Krzywicka, ZSzS Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym

  Nikodem Kopniak, ZSzS Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym

   

  Liceum

  I miejsce - Małgorzata Filipowicz, I LO im. T. Kościuszki we Włodawie

  II miejsce Julia Gleń, I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

  III miejsce Natalia Rutkowska, LO im. R. Traugutta w Siedliszczu

   

  Wyróżnienia:

  Natalia Lekan LO im. R. Traugutta w Siedliszczu

  Agnieszka Górna, I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

   

  Nagrody specjalne:

  Gimnazjum: Marcin Klin, Publiczne Gimnazjum w Pawłowie

  Liceum: Julia Gleń, I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

   

  Konkurs był objęty patronatem Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny, Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

  Nagrody ufundowali: Burmistrz, Wójt, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa.

  Fundatorem nagrody specjalnej był Pan Stanisław Lipiński.

   

  Galeria zdjęć z konkursu

   

  Dzień Matematyki


      W dniu 12 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matematyki. W obecnym roku szkolnym honorowy patronat na tym dniem objął Minister Edukacji Narodowej. W 2017 roku do przedsięwzięcia przystąpiło ponad 2 100 szkół z Polski, w tym nasza szkoła. 

      W Zespole Szkół Samorządowych w ramach Dnia Matematyki uczniowie brali udział w quizie udostępnionym przez portal e-math. Działanie spotkało się dużym zainteresowaniem i pokazało, że matematyką można się doskonale bawić.


   

  Pożegnanie Eli


   

  "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."

   

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 marca 2017 r.

  odeszła od nas wspaniała koleżanka i nauczycielka matematyki i geografii Ela Cieśluk - niezwykle przyjacielska, lubiana i darzona szacunkiem przez uczniów,

  ciepła i wrażliwa, która potrafiła cieszyć się życiem i przekazywać tę radość innym.

  Jej uśmiech i pozytywna energia na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

   

  Szczere wyrazy współczucia dla rodziny składa Dyrekcja Zespołu Szkół, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska.

   

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5.03.2017 (niedziela) o godz. 14.00 w kościele w Rejowcu Fabrycznym.

  DZIEŃ OTWARTY - 6 marca 2017 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbędzie się dnia 6.03.2017 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 - 17.00.
   

   

  Konkurs recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej p. Lucyny Lipińskiej


      Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa ogłaszają konkurs recytatorski poświęcony twórczości poetyckiej Lucyny Lipińskiej, zmarłej w 2014 roku.

   

  Lucyna Lipińska – wieloletnia nauczycielka – bibliotekarka była rodowitą pawłowianką, członkinią Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa oraz współredaktorką gazety regionalnej „Głos Pawłowa”, w której zamieszczała swoje wiersze i okolicznościowe artykuły. Zmarła wniosła również poważny wkład w dzieło powstania obszernej monografii pt. „Zarys dziejów Pawłowa od XV do XX wieku”. Opublikowała cztery tomiki wierszy: „Drzwi zamknięte wierszem” (Lublin 2010), „Spłoszona cisza” (Chełm 2010), „Okolona wolność” (Chełm 2011) oraz „W źrenicach metafor” (Lublin 2013). Wspólnie z mężem Stanisławem wydała w 2012 roku antologię literatów chełmskich, wywodzących się ze środowiska nauczycielskiego pt. „Nauczyciele Chełmszczyzny – współcześni twórcy literaccy”.

   

  Wszystkie wymienione powyżej tomiki poetyckie Lucyny Lipińskiej są dostępne na stronie internetowej www.zszs.rejowiec.pl/gimnazjum.

  Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   

  Honorowy patronat objęli: Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

   

  Pliki do pobrania:

   

  Informacja o konkursie

  Regulamin konkursu

  Karta zgłoszenia

   

  Tomiki wierszy do pobrania:

   

  „Drzwi zamknięte wierszem”

  „Spłoszona cisza”

  „Okolona wolność”

  „W źrenicach metafor”

   

   

   1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


  Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze 
  Dla których Ojczyzna to słowo najświętsze 
  Tak twardzi jak skała Żołnierze Wyklęci 
  Cześć ich pamięci ! 

      Dzisiaj obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkowe święto - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - tych, którzy w najtrudniejszym momencie wiedzieli, jak się zachować, którzy dzisiaj również uczą nas, co to znaczy być patriotą i Polakiem.

      IPN szacuje, że w latach 1944-1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad 50 tys. osób. Znaczną część ofiar stanowili żołnierze podziemia niepodległościowego. Ich ciała grzebano w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach. Ich pamięć uczciliśmy montażem słowno-muzycznym i krótką lekcją historii w postaci prezentacji multimedialnej.

      Miło nam było gościć na uroczystości bohaterów tamtych dni - kombatantów, którzy są świadkami tych wydarzeń, a także Pana Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny Stanisława Bodysa i Pana Marka Paradę – radnego naszego miasteczka i przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II, a także rodziców uczniów i mieszkańców.

      Tradycją naszej szkoły jest organizowanie konkursu historyczno-informatycznego pt.: "Kto dziś upomni się o pamięć – Żołnierze Wyklęci". Oto wyniki:

  SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Reja:

  1. Ewa Wójcik – klasa VI b

  GIMNAZJUM im. Jana Pawła II

   1. Julia Krzywicka – klasa III b

   2. Magdalena Pukas – klasa III a

   3. Kinga Trojanowska – klasa III b

      Wyróżnienie - Hubert Marczuk – III a

   

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy !

      Miło nam poinformować także, że uczennice naszego gimnazjum – Amelia Oleszczyńska i Zuzanna Parada reprezentowały naszą szkołę podczas 3. Chełmskiej edycji biegu “Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się w niedzielę w Chełmie.

     

  Dzisiejsze uroczystości zorganizowali nauczyciele – pani Aneta Podgórniak, pani Żanetta Kiermacz-Modras, pan Wojciech Modras, pani Marta Stefańska, dekoracje wykonał i opiekował się chórem pan Marek Pukas, o oprawę fotograficzną zadbała pani Jolanta Labiszak, a pocztami sztandarowymi opiekowali się panowie Bartosz Bodys i Marek Krzywicki.

  Fotogaleria zdjęć z uroczystości

   WALENTYNKI


  Galeria zdjęć z Walentynek

   

  Wyniki czytelnictwa z I okres


   Zebranie rodziców - podsumowanie I okresu


  Dnia 6 lutego br. odbyło się zebranie z rodzicami. Poprowadziła je Pani Dyrektor Alicja Dorosz, która powitała wszystkich bardzo serdecznie oraz przedstawiła jego przebieg:

  • Pedagogizacja rodziców na temat: "Przemoc w rodzinie"

  • Informacje na temat działalności szkoły (prezentacja multimedialna przygotowana przez: p. W. Sosnowskiego).

  • Wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej oraz wzorowe zachowanie.

  • Spotkanie z wychowawcami.

  Galeria zdjęć z zebrania

   Apel szkolny - podsumowanie I okresu


   

      Dnia 6.02.2017 r. w naszej szkole odbył się apel szkolny, na którym zebrani obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą działalność szkoły za I okres roku szkolnego 2016/2017 przygotowaną przez p. Wojciecha Sosnowskiego. Następnie Panie dyrektor wraz z wychowawcami wręczyły dyplomy uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za 100% frekwencję.

   

  Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

   

  Galeria zdjęć z apelu

  Opłata za obiady - LUTY 2017


  W miesiącu lutym opłata za obiady wynosi 20 dni x 3,70 zł = 74, 00 zł

   

  Opłaty prosimy dokonywać przelewem na NUMER KONTA SZKOŁY:
  Pekao S.A. 13 1240 2223 1111 0000 3585 6687

  podając imię i nazwisko dziecka /do 15 lutego 2017 r./. 

  Projekt Erasmus+ (2015-2017) – Zróbmy to razem 


      W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym – Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II realizowano drugi rok projektu „Erasmus+” - „Możemy to zrobić razem” (We can do it together) razem ze szkołami partnerskimi z Rumunii, Grecji, Włoch, Słowenii i Portugalii. Nasza szkoła otrzymała na projekt z funduszy unijnych kwotę 25.000 Euro.

      Głównym założeniem projektu jest wspieranie poprzez pomoc koleżeńską uczniów zagrożonych niedostatecznym opanowaniem materiału w danej klasie, a przez to zagrożenie powtarzaniem tej samej klasy lub osiąganiem bardzo niskich wyników w nauce.

      Uczniowie od klasy piątej (w zeszłym roku szkolnym klasy czwartej) szkoły podstawowej do klasy trzeciej (w zeszłym roku szkolnej klasy drugiej) gimnazjum (w sumie 20 uczniów) regularnie pomagają swoim kolegom i koleżankom, którzy mają problemy z nauką. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele: Anna Klin, Agnieszka Kotlarska, Beata Parada, Aneta Podgórniak, Anna Włodarczyk i Marek Krzywicki.

      W poprzednim roku szkolnym dziesięciu uczniów Zespołu Szkół wyjechało do Grecji i Włoch. W bieżącym roku szkolnym w październiku gościliśmy 27 uczniów i 11 nauczycieli z Grecji, Rumunii, Włoch, Słowenii i Portugalii. W ramach wizyty odbywały się liczne zajęcia w szkole oraz wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w ramach warsztatów kulturowych do szkółki jeździeckiej w Siennicy, Grodu Słowiańskiego w Wólce Bieleckiej, Zamościa, Lublina i Warszawy.

      W drugim semestrze odbędą się wyjazdy do Słowenii (w lutym 2017) oraz Portugalii (w kwietniu 2017). Weźmie w nich udział kolejnych dziesięciu uczniów Zespołu Szkół w Rejowcu Fabrycznym oraz czterech nauczycieli.

   

  Galeria zdjęć z pobytu w Polsce

   

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu i w serwisie TwinSpace

   

  https://twinspace.etwinning.net/12933/home
   
  http://www.volunteerstogether.eu/

  UWAGA RODZICE!


  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Samorządowych

  serdecznie zapraszają Państwa na zebranie rodziców uczniów Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II,

  które odbędzie się w dniu 6.02.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30.

  /podsumowanie I okresu, pedagogizacja rodzców/

  BAL KARNAWAŁOWY


      Dnia 13 stycznia 2017 r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, którą poprowadził zawodowy wodzirej. Uczniowie zadbali o piękną dekorację sali gimnastycznej. Wszyscy gimnazjaliści bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie.

  Wieczór ten dostarczył wszystkim wielu przeżyć i miłych wrażeń .

  Fotogaleria zdjęć

   

   

  APEL SZKOLNY - pogadanka na temat bezpiecznych ferii


      Dnia 13 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. Jackiem Wroną, który przypomniał młodzieży jak należy się zachowywać podczas ferii zimowych, aby były one bezpieczne.

   

   

   

  Regulamin stołówki szkolnej


  Od dnia 1.01.2017 r. opłaty za obiady prosimy dokonywać przelewem na NUMER KONTA SZKOŁY:
  Pekao S.A. 13 1240 2223 1111 0000 3585 6687

  Prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka, za które jest dokonywana wpłata oraz miesiąc, aby usprawnić przepływ informacji.

  Regulamin stołówki szkolnej

   

  Zaproszenie na bal karnawałowy


  DZIEŃ OTWARTY - 4 stycznia 2017 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbędzie się dnia 4.01.2017 r. (środa) w godzinach 16.00 - 17.00.
   

   

  Życzenia świąteczne


  Wigilia szkolna


  Fotogaleria zdjęć z Jasełek

  Charytatywny kiermasz ciast


   

  Samorząd Uczniowski naszego gimnazjum zorganizował w dniach 8-9 grudnia 2016 roku CHARYTATYWNY KIERMASZ CIAST, z którego dochód przeznaczymy na pomoc bezdomnym zwierzętom.

  Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji, a uczniom i rodzicom za upieczenie ciast. Wszystkie były pyszne i znikały z talerzyków błyskawicznie!

  W związku z dużym zainteresowaniem akcję będziemy kontynuować 15 grudnia 2016 r.

   

  Galeria zdjęć

  Spotkanie z p. Grażyną Olszewską Tymiakin


     

          Dnia 8 grudnia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie miało miejsce spotkanie z panią Grażyną Olszewską Tymiakin, autorką powieści: "Powroty" oraz "Zobowiązana", które ukazały się nakładem chełmskiego wydawnictwa: "Tawa".

  Pisarka opowiedziała o pierwszych próbach literackich i powrocie do młodzieńczej pasji.
  Podczas spotkania czytelnicy dowiedzieli się, jak ważne w życiu każdego człowieka są jego korzenie i jakim oparciem jest rodzina. Pokazuje też, że bohaterowie książek nie muszą być celebrytami, mogą to być zwykli ludzie mieszkający obok nas. Odpowiadając na pytania czytelników, stwierdziła, że w książce ważną rolę pełni pierwsze zdanie, które powinno zachęcić do lektury. Jako polonistka dba o piękno języka i styl wypowiedzi.  Zapytana o plany odpowiedziała, że pisze kolejną powieść.


          W spotkaniu wzięli udział miłośnicy literatury z regionu chełmskiego. Wśród nich był poeta, prozaik, krytyk literacki, członek Związku Literatów Polskich - Zbigniew Waldemar Okoń. Proza p. Grażyny, jest wg niego dojrzałym artystycznie i twórczo debiutem, znakomicie wpisującym się w krajobraz literacki Chełma, co stawia autorkę w gronie najlepszych pisarzy regionu. Podkreślił dbałość pisarki i finezję w kreśleniu sylwetek bohaterów zarówno pierwszo jak i drugoplanowych. Spodziewa się wydania kolejnych książek, które z pewnością zdobędą czytelników.


           Na zakończenie spotkania można było nabyć książkę z autografem autorki.
  Spotkanie z pisarką zostało przeprowadzone w ramach współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie z Biblioteką Zespołu Szkół samorządowych w Rejowcu Fabrycznym.

  Pani Grażyna Olszewska Tymiakin będzie również gościem Biblioteki Publicznej w Chełmie. Wszystkich zainteresowanych ChBP zaprasza 16 grudnia 2016 r. o godz. 16.30.

  Mikołaj odwiedził nasze gimnazjum


  6 grudnia – jak dobrze wiecie,

  chodzę po świecie.

  Dźwigam wór niezmordowanie,

  każdy prezent dostanie.

  A kiedy rozdam już prezenty,

  wrócę do nieba uśmiechnięty !

   

  Fotorelacja z Mikołajek

  PoczytajMY w grudniu


   

      W bieżącym roku szkolnym  Biblioteka Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym kontynuuje realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod hasłem: „PoczytajMY”, któremu patronuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

  W grudniu odbyły się trzy spotkania czytelnicze adresowane do uczniów klasy I - III  szkoły podstawowej oraz korzystających ze świetlicy szkolnej. Przeprowadzili je uczniowie Gimnazjum Publicznego: klasa I a Julita Kułaga, Wiktoria Krzyżanowska, Karolina Piątek oraz Bartek Łobodziński, z klasy II a i II b: Aleksandra Repczyńska, Dagmara Jakubowska, Wiktoria Sikorska, Weronika Wiewóra, Patrycja Kostecka, Zuzanna Parada, Zuzanna Posturzyńska i Stanisław Nowosad. Wszyscy mieli okazję wysłuchać utworów znanych poetów, Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, w interpretacji uczniów. 

      Następnie prowadzący spotkanie uczniowie zadawali dzieciom pytania dotyczące rozumienia przeczytanych treści i zaproponowali zabawy integracyjne. Aktywność słuchaczy była nagradzana.

  Miłym akcentem na zakończenie cyklu spotkań były słodycze oraz własnoręcznie wypiekane przez członków klubu czytelniczego pierniczki. Przedsięwzięte działania mają na celu upowszechnianie i promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poprzez głośne czytanie wpływamy na rozwój wyobraźni, pamięć i pomysłowość uczniów. Młodzi „lektorzy” rozwijają umiejętności przydatne w dalszym życiu: umiejętność publicznego występowania, planowania działań i pracy w grupie. 

  Koordynatorzy projektu: Jolanta Labiszak,  Agnieszka Kotlarska,  Ewa Hrycaj we współpracy z nauczycielkami -  świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej.

   

  Galeria zdjęć

   

  DZIEŃ OTWARTY - 12 grudnia 2016 r.


  Wszystkich rodziców zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole, czyli konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. 
   

  Dzień otwarty odbędzie się w grudniu dnia 12.12.2016 r. od godziny 16.00.
   

  Uwaga konkurs! 


  Burmistrza Miasta i ks. Proboszcz we współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych

  ogłaszają konkurs dla młodzieży szkolnej na wykonanie kartki świątecznej dowolną techniką z elementami charakterystycznymi z naszego miasteczka i parafii.

  Prace podpisane przez uczniów należy składać w sekretariacie szkoły do 9 grudnia .

  Najpiękniejsze kartki ocenione przez jury będą nagrodzone przez organizatorów.

   

   

   

  "Jest w orkiestrach dętych jakaś siła"


      Dnia 2.12.2016 roku o godzinie 8.30 odbył się w naszej szkole barbórkowy koncert Chełmskiej Orkiestry Dętej Cementowni Chełm pod dyrekcją Pana Mariana Kłysza. Zespół zaprezentował się w tradycyjnych górniczych mundurach i czapkach z pióropuszami. Publiczność, licznie zgromadzoną w sali gimnastycznej przywitano „Wiązanką pieśni śląskich”. W programie koncertu znalazło się wiele utworów z szeroko pojętego gatunku muzyki rozrywkowej (dixieland, swing, pop) oraz filmowej (np. „Wiązanka Polskich melodii filmowych”, melodia z filmu „Czterej pancerni i pies”), utworów instrumentalnych, jak również znanych piosenek (np. z repertuaru Anny Jantar), które zaprezentowane zostały przez dwie solistki orkiestry. Nie zabrakło, jak to w szkole, wymiaru edukacyjnego – zapoznawano uczniów z wyglądem i brzmieniem poszczególnych instrumentów będących w składzie orkiestry.

  Koncert Chełmskiej Orkiestry Dętej w naszej szkole odbył się dzięki panu M. Pukasowi i dzięki zaangażowaniu wychowawców klas.

  Galeria zdjęć

   

   

  Papieska sosna


  22 XI 2016 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  odbyła się konferencja pt. "Dziedzictwo przejąć, pomnożyć, przekazać" z udziałem ok.350 Dyrektorów Szkół, nauczycieli, katechetów i księży oraz wykładowców KUL. Spotkanie poświęcono promowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Na zakończenie konferencji, uczestnicy otrzymali sadzonki sosny czarnej, które zostały wyhodowane w ramach inicjatywy: “Papieskich drzew zimozielonych pamięci Świętego Jana Pawła II.

  Uczniowie naszego gimnazjum posadzili drzewko przy wejściu do budynku gimnazjum. Będzie upamiętniało Świętych Papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII, których kanonizacja odbyła się w Watykanie 27 kwietnia 2014 roku.

   

   

  Wycieczka na lodowisko i do kina


      Zima jest świetnym okresem, by poćwiczyć jazdę na łyżwach - to świetna zabawa o czym mogli się przekonać uczniowie naszego gimnazjum, którzy dnia 29 listopada 2016 roku pojechali na lodowisko do Lublina i doskonalili swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportowej.

      Następnie wszyscy udali się do kina “Cinema City” i obejrzeli film pt. “Za niebieskimi drzwiami”, który zabrał ich w niezwykłą podróż do świata magii. Takiej ekranizacji polskiego bestsellera i jednocześnie lektury wybieranej przez wielu nauczycieli, jeszcze w kinach nie było. Idąc do kina, zrobiliśmy jednocześnie coś dobrego, bo część dochodów ze sprzedaży biletów, zostanie przekazana Fundacji Ewy Błaszczyk “Akogo?”.

  Wycieczkę zorganizowali wychowawcy klas: pani Aneta Podgórniak, pani Żanetta Kiermacz-Modras, pan Wojciech Modras i pan Marek Krzywicki.

  Kilka zdjęć z wycieczki

  PoczytajMY w listopadzie


   

      W bieżącym roku szkolnym Biblioteka Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym kontynuuje realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod hasłem: „PoczytajMY”, któremu patronuje Centrum Edukacji Obywatelskiej.
  W listopadzie odbyły się dwa spotkania czytelnicze adresowane do uczniów klasy III b szkoły podstawowej oraz korzystających ze świetlicy szkolnej. 
  Uczniowie klasy I a Gimnazjum Publicznego – Julita Kułaga, Wiktoria Krzyżanowska, Karolina Piątek oraz Bartek Łobodziński, zaprezentowali młodszym koleżankom i kolegom wiersze Juliana Tuwima: „Rzepka”, „Ptasie radio”, „Lokomotywa”. Następnie zadawali dzieciom pytania dotyczące rozumienia przeczytanych treści i zaproponowali zabawy integracyjne. Aktywność słuchaczy była nagradzana.
      Natomiast uczniowie z klasy II a i II b naszego gimnazjum: Aleksandra Repczyńska, Dagmara Jakubowska, Wiktoria Sikorska, Wiktoria Mirczuk Patrycja Kostecka, Zuzanna Parada, Zuzanna Posturzyńska i Stanisław Nowosad, przygotowali wróżby andrzejkowe. Zabawę rozpoczęli od przeczytania dzieciom o zwyczajach związanych z andrzejkami. Następnie zaprosili wszystkich do wspólnych czarów. Największą popularnością cieszyły się ciasteczkowe wróżby wypiekane przez uczniów. 
  Przedsięwzięte działania mają na celu rozwój kompetencji czytelniczych, upowszechnianie i promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poprzez głośne czytanie wpływamy na rozwój wyobraźni, pamięć i pomysłowość uczniów. Młodzi „lektorzy” rozwijają umiejętności przydatne w dalszym życiu: umiejętność publicznego występowania, planowania działań i pracy w grupie. 
  Koordynatorzy projektu: Jolanta Labiszak,  Agnieszka Kotlarska,  Ewa Hrycaj we współpracy z nauczycielkami -  Renatą Zawadzką – Świr oraz Elżbietą Rurą.

   

  Galeria zdjęć

   

   

  Informacja o zajęciach pozalekcyjnych


  W zakładce "Zajęcia pozalekcyjne" umieszczono informację o zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.

  Harmonogram zajęc można sprawdzić również ::TUTAJ::

   

  Andrzejki 2016


  Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego we współpracy z wychowawcami klas I-III i Dyrekcją Szkoły dnia 24 listopada 2016 roku odbyła się w naszym gimnazjum dyskoteka andrzejkowa. Spotkanie z przyjaciółmi i dobra zabawa to świetny pomysł na relaks i odprężenie. Andrzejki są doskonałą okazją do wspólnej zabawy.

  Zapraszamy na krótki fotoreportaż

   

   

  Akcja "Góra Grosza"


  To już siedemnasta edycja Góry Grosza, akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

  Wzorem lat ubiegłych SU naszego gimnazjum zaangażował się w zbiórkę, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

  Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku.

   

   

   

  Samorząd Uczniowski rozpoczyna akcję: "Szanuj żywność - nie marnuj jedzenia!

   


  W wielu rejonach świata dramatycznie brakuje żywności, a w Europie - także w Polsce - marnuje się ją na dużą skalę, np. w naszej ojczyźnie rocznie około 9 milionów ton, dlatego chcemy uwrażliwić gimnazjalistów na problem złego gospodarowania artykułami spożywczymi i podejmujemy następujące działania:

  Koordynatorami projektu są p. Marek Krzywicki oraz p. Beata Parada a niektóre etapy wizyty naszych gości przebiegały sprawnie dzięki pomocy i zaangażowaniu p. E. Oleszczyńskiej, p. A. Podgórniak, p. A. Klin,  p. A. Włodarczyk, A. Kotlarskiej, J. Ćwikły p. M. Pukasa oraz p. E. Domańskiej

  Fotorelacja

  I Memoriał im. Zbigniewa Szczepańskiego


      Dnia 10 października 2016 r. w Rejowcu Fabrycznym odbył się I Memoriał im. Z. Szczepańskiego. Upamiętnia on sylwetkę człowieka o wielkim sercu. Był on propagatorem biegania a swoją pasją zaraził wielu młodych ludzi. W memoriale wzięło udział 5 zaprzyjaźnionych szkół. Bieg odbył się w 3 kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz koledzy, przyjaciele i wychowankowie Z. Szczepańskiego, którzy w ten sposób pielęgnują pamięć o nim.

  Oto wyniki I Memoriału:
   

  SZKOŁA PODSTAWOWA dziewczęta

  1. Zuzanna Sadowska - Rejowiec Osada

  2. Aleksandra Jóźwicka - Liszno

  3. Agnieszka Świetlicka - Liszno

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA chłopcy

  1. Damian Owczarek - Rejowiec Osada

  2. Przemysław Hajduk - Rejowiec Osada

  3. Jakub Mikucki - Rejowiec Osada

   

  GIMNAZJUM dziewczęta

  1. Katarzyna Maciejewska - Rejowiec Osada

  2. Amelia Oleszczyńska - Rejowiec Fabryczny

  3. Emilia Sadowska - Rejowiec Osada

   

  GIMNAZJUM chłopcy

  1. Przemysław Studziński - Pawłów

  2. Damian Kość - Rejowiec Osada

  3. Krystian Kister - Pawłów

   

  BIEG GŁÓWNY (przyjaciele, koledzy i wychowankowie)

  1. Józef Wójcik

  2. Marek Baluk

   

  Organizatorzy Memoriału składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny- p. S. Bodysowi oraz Dyrekcji ZSzS w Rejowcu Fabrycznym- p. A. Dorosz i p. G. Tymiakin za pomoc w organizacji tego wydarzenia oraz ufundowanie nagród. Dziękujemy również p. E. Cieśluk, p. M. Stefańskiej oraz W. Sosnowskiemu za wsparcie i nieocenioną pomoc.

  Organizatorzy: M. Komandowska, R. Zawadzka-Świr, E. Rura

  Galeria zdjęć

  Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej


     

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym

    mają zaszczyt zaprosić

      na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej,

      które odbędą się 13 października 2016 roku o godzinie 12:30
      w sali gimnastycznej.