Zespół Szkół Samorządowych

ul. Lubelska 18

22-169 Rejowiec Fabryczny

SP: tel. 825664119, e-mail: sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

GIM: tel. 825663403, jpIIgim@interia.pl